Brusel chce zjednotiť fondy na financovanie inovácií

Cieľom je zosúladiť programy na podporu financovania výskumu a inovácií v celkovej hodnote viac ako 143 miliárd eur. Tieto zahŕňajú Siedmy rámcový program pre výskum (FP7), Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie, eurofondy, či prostriedky z Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie.

Komisia preto ponúka možnosť vyjadriť na jej stránke do 20. mája a nové návrhy následne predstaví v júni tohto roku. Kľúčové zmeny sa potom uskutočnia v novom finančnom období, ktoré začne v roku 2014. „Zaistí sa tak, že každý element financovania prispeje k boju s veľkými výzvami, ktorým čelíme v oblastiach ako klimatické zmeny, energetika a potravinová bezpečnosť, efektivita využívania zdrojov, zdravie, či starnúca populácia,“ povedala eurokomisárka pre výskum a inovácie Máire Geoghegan- Quinn.

V súčasnosti je problémom riziko, že jednotlivé programy sa prekrývajú a navyše majú rozdielne a komplikované pravidlá, ktoré vyvolali najväčšiu kritiku žiadateľov.

Výzva k diskusii a k podaniu návrhov na zlepšenie je uvedená v zelenej knihe, ktorá vyšla v následnosti po minulo týždňovom summite, kde sa diskutovalo aj o inováciách, a po snahe Komisie minulý mesiac zjednodušiť Siedmy rámcový program- najmä pre malé a stredné podniky, ktoré sú väčšinou v popredí inovácií.

Zosúladenie pravidiel „dlho mešká“

„Myšlienka je riadne oneskorená,“ okomentovala snahu Komisie výkonná riaditeľka think- tanku Lisbon Council Ann Mettler. „Potrebujeme rýchlejší prístup k fondom. Skutočne inovatívna príležitosť nepočká dva roky a nebude vypĺňať formuláre.“ Podľa Mettlerovej je najdôležitejšie merať výkon a výsledky a tiež vyhodnotiť dosah projektov, rovnako ako to, aby sa zabezpečilo, že prostriedky idú najinovatívnejším spoločnostiam. „Ak to nepôjde najlepším hráčom, "ohadzovanie" inovácií peniazmi môže narušiť trh,“ dodala Mettler.  

Naposledy keď Komisia vyzvala k podobnému vyjadreniu názorov, internetový dotazník vyplnilo viac ako 1700 organizácií a jednotlivcov a prijalo sa viac ako 100 dokumentov s návrhmi. Tento krát Komisia zároveň usporiadava súťaž o najlepší názov pre stratégiu, ktorá sa v súčasnosti nazýva Spoločný strategický rámec. EK totiž chce, aby bol názov chytľavejší a ľahšie zapamätateľný a tiež aby odrážal zvýšený záujem o financovanie výskumu a inovácií.

Ďalšie kroky

  • 20. máj 2011: posledný deň, dokedy môžu organizácie a jednotlivci vyjadriť svoj názor k zjednodušeniu financovania vo vede a výskume
  • jún: Komisia predstaví nový návrh financovania inovácií a výskumu