Brusel hrozí Washingtonu sankciami za ochranu autorského práva

Bruselu prekáža, že americké zákony nestanovujú licenčné poplatky za prezentovanie hudby na verejných priestranstvách, v baroch, obchodoch, či reštauráciách. V Európe je zvykom, že prevádzkovateľ takýchto zariadení odvádza príslušným autorským zväzom licenčný poplatok. Pre ilustráciu, v Taliansku inkasuje licenčné platby autorský zväz SIAE, vo Francúzsku SATEM a v Belgicku SABAM. Zväzy delia finančný obnos medzi autorov, ktorých združujú, resp. ktorých tvorba sa na verejných priestranstvách predstavuje.

Na skutočnosť, že americké zákony takýmto spôsobom nechránia tvorbu autorov, Brusel v minulosti upozornil viackrát v rámci fór, ktoré sa dotýkali otázok medzinárodného obchodu. Zvlášť sa o téme diskutovalo aj na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Neexistencia právnych záruk pre autorov je v rozpore s medzinárodnými zmluvami o ochrane autorských práv. V minulosti Washington reagoval na oficiálnu sťažnosť Bruselu tým, že predstavil schému finančnej pomoci európskym umelcom pre obdobie 2002 – 2004. Po roku 2004, kedy platnosť schémy vypršala, Washington nepredstavil žiadne ďalšie nástroje.

"EÚ si vyhradila právo suspendovať obchodné benefity, ktoré priznala USA, ak nebude Zákon o autorskom práve doplnený," konštatuje Európska komisia v správe, ktorú vydala v júli 2009 v súvislosti s americkými obchodnými bariérami.

"USA napriek prehre na pôde WTO v tejto veci nezosúladili Zákon o autorskom práve so Zmluvou WTO o obchodných aspektoch súvisiacich s právom na duševné vlastníctvo," dopĺňa správa.

Európsky hudobný priemysel sa rovnako sťažuje aj na nedostatočnú mieru ochrany umelcov, ktorí prezentujú svoje umenie na verejnosti, napríklad na neformálnych verejných podujatiach. Tlak na ochranu umeleckej tvorby vytvára aj čoraz väčšia obľúbenosť šírenia hudby v digitálnej podobe, čo má spravidla nelegálny charakter. Autori a vydavatelia sa sťažujú, že takáto prax ich stojí veľké množstvo úsilia a ušlého zisku, čo v konečnom dôsledku ohrozuje celé priemyselné odvetvie.