Brusel podporí inteligentné mestá miliónom eur denne

Európska komisia sa rozhodla v roku 2013 podporiť sumou 365 miliónov eur rozvoj inteligentných a udržateľných technológií v mestách a komunitách.

Prostredníctvom schémy inovačných partnerstiev súkromné firmy a Európska komisia podporí obmedzený počet schválených projektov.

Príkladmi predložených projektov sú napríklad mestské autobusy na elektrickú energiu, satelitná technológia na zlepšenie plynulosti dopravy, smartfónová aplikácia na rezerváciu prenájmu vozidiel s alternatívnym pohonom či rýchlonabíjacie mechanizmy pre elektromobily.

Podľa Komisie je táto schéma životne dôležitou súčasťou záväzkov EÚ pre rok 2020 v oblasti energetickej efektívnosti a emisií.

Komisári ťahajú za jeden koniec

„Inovácia poháňa konkurencieschopnosť  Európy a je najlepším prostriedkom ako riešiť energetickú efektívnosť,“ uviedol komisár EÚ pre energetiku Günther Oettinger. „Vďaka tomuto partnerstvu sa naprieč čoraz viac európskymi mestami rozšíria vysoko efektívne vykurovacie a chladiace systémy, inteligentné meranie, riadenie energie v reálnom čase alebo riešenia pre susedstvá s budovami s nulovou spotrebou energie.“

Zámerom Komisie je podľa neho „dostať na palubu priemysel, aby spolupracoval s našimi mestami“. Práve súkromný sektor je totiž podstatný pre vývoj laboratórne testovaných technológií, ktoré sa potom využijú pri plánovaní miest, obstarávaniach a výstavbe.

Jeho kolega Siim Kallas, zodpovedný za dopravu, poukázal na to, že vývoj nových technológií je nevyhnutný, nakoľko „mestá Európy viac trpia kvôli nehodám na cestách, zápchami, zlou kvalitou ovzdušia a hlukom“ v porovnaní s vidieckymi oblasťami.

Iniciatívu podporuje aj komisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroes. Pripomenula, že „malé senzory, ktoré zúročujú energiu z prostredia a vylepšujú naše oblečenie, naše autá, ulice a celý okolitý svet nie sú science fiction“.

Dodala, že z pohľadu cieľov partnerstva pre smart cities je v súčasnosti „väčšina miest pravdepodobne hlúpa“.

„Inteligentné mestá sú zelenými mestami,“ uviedla. Zlepšenia by podľa nej mali napomôcť znížiť aj environmentálnu stopu sektora informačných a komunikačných technológií (IKT), ktorý spotrebúva 8 až 10 % elektrickej energie.

Kroes: Chvíľu to potrvá

Podľa komisárky Kroes si zavedenie nových technológií do mestskej praxe vyžiada určitý čas, a to kvôli „silným osobným záujmom a neochote prekonávať bariéry“ v oblastiach ako IKT, doprava, energetika, zdravotná starostlivosť či odpadové hospodárstvo.

Firmy sa podľa nej zdráhajú alebo si nemôžu dovoliť príliš riskovať úplným prepracovaním svojich súčasných systémov.

Taktiež v oznámení Komisie sa uvádza, že Európa má len obmedzené zdroje pre experimentovanie a pri projektoch bude prihliadať na efektívne využitie nákladov. To znamená, že budú dbať na opätovné využitie a hľadanie viacnásobného využitia pre existujúcu infraštruktúru, hlavne preto, že súčasné systémy budú v nasledujúcich rokoch prekonané alebo prebytočné vzhľadom na novšie technológie.