Čaká internetový predaj revolučný krok?

(zdroj: Európska komisia)

Odstraňovanie národných prekážok pri predaji cez internet má 122 tisíc nových podnikov podnietiť, aby predávali do iných členských štátov. Harmonizácia pravidiel bude v predstavách Európskej komisie znamenať rast spotreby o 18 miliárd eur, čím sa HDP celého 28-členného bloku zvýši o 4 miliardy.

Dôvera na prvom mieste

Rozvoj v oblasti digitálnych služieb a predaja cez internet nebrzdí len atomizovaná legislatíva, ale aj nedôvera zákazníkov. Výsledkom je, že cezhraničný obchod ponúka iba 12 % maloobchodníkov. Podobne iba 15 % spotrebiteľov nakupuje cez internet z iného členského štátu, kým vo vlastnej krajine je to približne trikrát toľko (44%).

Komisia preto včera predstavila 2 návrhy. Jeden zosúladí predaj digitálneho obsahu. Digitálny obsah sa bude dať vrátiť a získať spať peniaze presne tak, ako je to v prípade hmotného tovaru. Taktiež internetové služby budú musieť fungovať bez ohľadu na hranice. Znamená to napríklad, že predplatené internetové vysielanie bude dostupné rovnako zo všetkých krajín únie.

Druhou veľkou oblasťou, ktorú včera Komisia riešila, je webový predaj ako taký. Dodnes sa stávalo, že spotrebiteľ po niekoľkých mesiacoch objavil chybu na zakúpenom tovare a predávajúci ho vyzval, aby dokázal, že sa chyba na produkte vyskytovala už pri zakúpení. Po novom sa dôkazné bremeno presunie na predajcu.

 „Internet odstránil technologické prekážky jednotného digitálneho trhu; pomocou návrhov týkajúcich sa digitálnych zmlúv chceme odstrániť aj právne prekážky,“ vyhlásila včera eurokomisárka pre spravodlivosť Věra Jourová. Vysvetlila, že podniky majú mať prospech z väčšej právnej istoty, spotrebitelia budú profitovať z väčšieho výberu a konkurencie na strane predajcov.

Uľahčenie života malých a stredných podnikov

Podniky, ktoré sa rozhodnú expandovať na ďalšie trhy, oproti súčasnosti ušetria. Len na prispôsobenie legislatíve jediného ďalšieho členského štátu potrebujú v priemere 9 tisíc eur. To je čiastka, ktorá často malé prevádzky odradí.

Nariadenie v oblasti digitálneho obsahu by mohlo do platnosti vstúpiť v roku 2017. Táto legislatíva je však naviazaná na množstvo čiastkových otázok, akými sú pravidlá týkajúce sa duševného vlastníctva. Komisia preto včera zverejnila akčný plán, kde načrtla svoju predstavu, akým spôsobom sa tieto právne aspekty zosúladia.

Pozície

Slovenský europoslanec Ivan Štefanec a člen výboru EP pre vnútorný trh hovorí, že z hľadiska spotrebiteľov bude najdôležitejšie nájsť rozumnú rovnováhu medzi slobodným využívaním internetu a ochranou autorských práv.

"Návrh Európskej komisie je dobrým základom pre ďalšie rokovania. Obsahuje dôležitú podmienku o prenosnosti údajov, čo znamená, že konkrétna služba bude dostupná na celom území Európskej únie," konštatoval slovenský europoslanec.

Štefanec pripomenul, že takzvaná geoblokácia, ohraničenie používania digitálnych údajov iba na konkrétnu geografickú oblasť, strpčuje život užívateľom internetu. Toto by sa malo stať minulosťou. Aby však neboli poškodené práva výrobcov audiovizuálneho obsahu, EÚ musí presadzovať zavedenie mnohonárodných a celoeurópskych vysielacích licencií. Poslanec zdôraznil, že práve ochrana výrobcov originálneho obsahu je to, čo sa dnes do veľkej miery zanedbáva.

"Je nutné si uvedomiť, že každý film, hru, alebo aplikáciu musel niekto za nemalé peniaze vytvoriť. Na jednej strane chceme, aby bol internet otvorený, no na strane druhej musia byť jasne vymedzené hranice medzi legálnym a nelegálnym obsahom. Na to by malo slúžiť redefinovanie rôznych typov platforiem, ktoré bude zohľadňovať technologický pokrok dosiahnutý v posledných rokoch," vysvetlil Štefanec.

EurActiv.sk/TASR