Čaplovič: Nepotrebujeme 12 výskumných priorít

„Slovensko nepotrebuje ani dvanásť priorít vo vede a výskume a v oblasti technologického rozvoja. Stačia Slovensku tri až štyri, či päť priorít,“ povedal v piatok (3.4.) počas konferencie „Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO“ Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť.

Podľa pripravovaného dokumentu „Model financovania vedy a techniky“, priority slovenského výskumu by mali byť nasledovné: progresívne materiály, nové technológie, biotechnológie, životné prostredie, obnoviteľné zdroje energie a klimatické zmeny. Ako počas konferencie povedal Jozef Habánik, štátny tajomník Ministerstva školstva SR, priority sú rozdelené do troch tematických kategórií. Pripomenul, že dokument je zatiaľ v pracovnej verzii a v blízkom čase bude predložený na verejnú odbornú diskusiu.

Na konferencii vystúpil aj zahraničný hosť, komisár Janez Potočnik, ktorý je zodpovedný za vedu a výskum. Na margo Slovenska konštatoval: „Myslím, že sa všetci zhodneme, že Slovensko zatiaľ úplne nevyužilo svoj vedecký potenciál. Ak sa pozrieme na posledné štatistiky, investovanie 0,46 percenta HDP do výskumu a vývoja je nízke v porovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ.“ Doplnil však, že „Slovensko stojí na križovatke“. Na okraj predstavených výskumných priorít poznamenal, že sú v súlade s hlavnými prioritami EÚ, pričom bolo na Slovensku, aby si vzhľadom na poznanie svojich kapacít a potrieb stanovilo svoje priority (EurActiv 06/04/09).

Konferencia „Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO“ sa uskutočnila 3. apríla 2009 v Bratislave. Organizovali ju Úrad vlády SR a Ministerstvo školstva SR, v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Odbornú garanciu nad konferenciou prevzala SOVVA – Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity.