Čas členských štátov na uvedenie televízie do digitálnej éry vypršal

Pozadie:

V decembri 2005 navrhla Komisia revíziu smernice „Televízia bez hraníc“ tak, aby zodpovedala trhovým zmenám v oblasti audiovizuálnych služieb a technológie.

Novú smernicu navrhla Komisia v marci 2007. Tá po schválení Európskym parlamentom a Radou nadobudla účinnosť 18. decembra 2007.

Krajiny mali dva roky na jej implementáciu do národných zákonov, do 19. decembra tohto roku.

„Pred dvoma rokmi čakalo celé odvetvie a spotrebitelia na nové, flexibilnejšie pravidlá EÚ, ktoré by odstránili zastarané byrokratické pravidlá a zohľadnili nové technologické výdobytky,“ povedala eurokomisárka pre informačnú spoločnosť a média Viviane Redingova.

Zdôraznila tiež, že pre súčasné omeškanie implementácie neexistuje ospravedlnenie a štáty majú situáciu čo najskôr napraviť. Zároveň upozornila, že „Komisia nebude otáľať využiť svoje právomoci, aby sa tak stalo. Súdny dvor sa mnohokrát v minulosti vyjadril, že viaceré z týchto pravidiel sú od 19. decembra priamo uplatniteľné, čo znamená, že podnikatelia a spotrebitelia sa na ne môžu odvolávať i keď ich krajina smernicu ešte neuplatnila.“

Po dvojročnom období na zavedenie nových pravidiel o televíznom vysielaní EÚ potvrdili ich celkové uvedenie do národných zákonov len tri krajiny Európskej Únie– Belgicko, Rumunsko a Slovensko. V Maďarsku naopak došlo k pozastaveniu celého procesu vzhľadom na to, že návrh zákona naprešiel schválením v parlamente. V niektorých krajinách sa o jeho implementácii ešte stále diskutuje.

Nové pravidlá EÚ v oblasti audiovizuálneho vysielania zároveň producentom a sprostredkovateľom televíznych programov uľahčujú financovanie z nových zdrojov reklamy ako je umiestňovanie produktov v televíznych programoch či tzv. split screen, ktoré umožňuje efektívne využitie časového priestoru počas vysielania záverečných titulkov filmu.  

Odstránením povinného dvadsaťminútoveho obdobia medzi dvoma reklamami zároveň vysielatelia dosiahli vyššiu flexibilitu. Nový zákon Európskej Únie tak posilňuje televízne a audiovizuálne odvetvie v rámci celej Európskej únie. Zabezpečuje tiež, že k dodržiavaniu základných verejných záujmov ako ochrana mladistvých a ľudská dôstojnosť dochádza vo všetkých audiovizuálnych službách, teda aj v mobilných telefónoch či satelitných sieťach.

Krajinám, ktoré Komisiu oficiálne neinformujú o prostriedkoch uplatňovania smernice a pokroku v tejto oblasti hrozí pokuta. Na svojej oficiálnej stránke o tom informovala eurokomisárka pre informačnú spoločnosť a média Viviane Redingová.