Čas na posúdenie národných reformných programov

barroso

 

Pozadie:

V marci 2005 sa lídri EÚ rozhodli revitalizovať Lisabonskú stratégiu EÚ, podľa ktorej sa Únia má „stať najdynamickejšou znalostnou ekonomikou sveta do roku 2010“. Táto reformná stratégia bola opätovne zameraná na ekonomický rast a pracovné príležitosti. Členské štáty mali súčasne prebrať väčšiu zodpovednosť za jej napĺňanie prezentovaním národných akčných plánov (NAP) pred 15. októberom 2005.

V júli 2005 zverejnila Komisia svoj vlastný „Lisabonský program Spoločenstva“. O pár dní, 25. januára 2006, zverejní prvú evaluáciu národných lisabonských akčných plánov, ktoré teraz nesú meno „národné reformné programy“.

Otázky:

Očakáva sa, že Komisia kriticky zhodnotí 25 národných reformných programov a uvidí, či sú schopné realizovať svoje ambície. Objavuje sa ztále zreteľnejší konsenzus v tom, že sú to členské štáty a nie inštitúcie EÚ, ktoré nesú vinu za pomalé tempo ekonomických reforiem.

Navyše, nie všetky krajiny sú rovnako vinné. Niektoré severské krajiny sú v konkurencieschopnosti na poprednom mieste v celosvetovom porovnaní. Ale krajiny ako Nemecko, Francúzsko a Taliansko boli kritizované za to, že pre realizáciu Lisabonskej stratégie nerobia dostatočne veľa v reformách trhu práce.

Bolo by ale príliš ľahké iba poukazovať na zlyhanie členských štátov pri implementovaní potrebných ekonomických reforiem. Veľkou výzvou pre národné vlády je pretlačiť štrukturálne reformy bez toho, aby stratili podporu verejnosti. Ako raz povedal premiér Luxemburska Jean-Claude Juncker: „Všetci vieme, čo robiť, ale nemáme know-how ako vyhrať voľby, ak to urobíme.“

Bude zaujímavé sledovať, či bude mať Komisia odvahu poukázať na slabiny niektorých navrhovaných reformných programov. Návrhy Kokovej skupiny pri revízii lisabonskej stratégie – „menovať a zahanbiť“ členské štáty za neplnenie záväzkov – nezískal medzi lídrami EÚ v roku 2005 veľkú podporu.

Podľa agentúry Reuters sa dá očakávať, že predseda Komisie Barroso označí za priority pre nasledujúce dva roky energetiku a inovácie.

Pozície:

Federácia európskeho priemyslu a zamestnávateľov UNICE EurActivu povedala, že je spokojná s tým, že členské štáty si splnili “domácu úlohu”. Skutočný test sa ale skrýva v implementácii.

Združenie európskych obchodných komôr (Eurochambres), ktoré organizuje 23. januára špeciálny seminár, na ktorom bude hodnotiť národné reformné programy, bolo vo svojej reakcii kritickejšie: „Navrhované reformné programy sú sklamaním. Hoci sa ekonomika EÚ mierne zlepšuje, vzhľadom na obmedzené výsledky Lisabonskej stratégie počas prvých piatich rokov a pokračujúce napredovanie našich medzinárodných konkurentov, nedali členské štáty jasnú a ambicióznu odpoveď. Namiesto toho vidíme zväčša „kopírovanie a pripájanie“ z už existujúcich programov. Vyzývame vlády, aby boli vo svojich ekonomických ambíciách smelé, ak chceme zlepšiť ekonomickú situáciu rýchlo a efektívne.“

Ann Mettlerová z Lisabonskej rady nazvala národné reformné programy „zoznamom bielizne“ iniciatív a ľutuje, že v programoch bolo oznámených len veľmi málo nových iniciatív. „Pozoruhodné je tiež, že vo väčšine plánov absentuje smernica o službách,“ povedala pre EurActiv.

Ďalšie kroky:

  • posúdenie programov Komisiou bude zverejnené 25. januára 2006

  • Eurochambres organizuje 23. januára konferenciu o lisabonských národných reformných programoch

  • Európsky podnikateľský summit 16.-17. marca 2006 bude mať sekcie, kde budú môcť zástupcovia biznisu konfrontovať zástupcov vlád ohľadom reformných programov

  • vlády by mali podať správy o implementácii svojich národných reformných programov do októbra 2006