Celoeurópsky patent bez Talianska?

Po viac ako desať rokov únavných rokovaní a vyjednávaní za účelom vytvoriť jednotný systém patentovania v celej Európskej únii, sa skupina krajín rozhodla, že tak spravia medzi sebou. Použíjú pritom princíp zúženej spolupráce, ktorý zaviedla Lisabonská zmluva. Ten skupine členských štátov umožňuje pokračovať v harmonizácii pravidiel v určitej oblasti medzi sebou v prípade, že sa všetky štáty nedohodli na spoločnom postupe.  Švédsko, Nemecko, Veľká Británia, Írsko, Holandsko, Slovinsko a Estónsko potvrdili, že formálne požiadajú Komisiu, aby im pomohla navrhnúť dohodu o spoločnom patente práve na základe zúženej spolupráce. Ostatné členské štáty sa môžu kedykoľvek pripojiť.

Ide o odvážny a taktický krok, ktorý má najmä Taliansko prinútiť od požiadavky, aby bola taliančina jedným z oficiálnych jazykov pri celoeurópskom systéme patentovania. Hlasovanie v Rade ministrov si pritom vyžaduje súhlas členských štátov, takže Taliansko svojou požiadavkou celý proces blokovalo. Pôvodným návrhom pritom je, aby sa európsky patent prekladal len do angličtiny, francúzštiny a nemčiny, teda troch hlavných pracovných jazykov Únie.

„Je zrejmé, že v blízkej budúcnosti sme nemohli dosiahnuť dohodu,“ povedala švédska ministerka obchodu a energetiky Maud Olofsson. „Pre európsky priemysel by bolo nešťastné ak by sme nepoužili zúženú spoluprácu na dosiahnutie určitej formy spoločného patentu,“ dodala.

Drahší ako konkurencia

Európa potrebuje zjednodušiť proces na ochranu inovatívnych výrobkov, znížiť náklady a vytvoriť právny systém na riešenie sporov. Európske spoločnosti musia totiž na patentovanie vynaložiť 10-krát viac prostriedkov ako ich americkí, či japonskí kolegovia.

Celoeurópsky systém patentovania je zároveň kľúčovým bodom niekoľkých stratégií EÚ, vrátane tej o jednotnom trhu a Únie inovácií. „Nemyslím si, že si môžeme dovoliť luxus nekonkurencieschopného rastu,“ povedal eurokomisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier. Dodal, že bude konať rýchlo na základe zúženej spolupráce v oblasti patentu , pričom návrh chce predložiť na Rade pre konkurencieschopnosť na stretnutí už 10. decembra.

Bude to len druhý krát, kedy štáty využijú systém zúženej spolupráce. Po prvý raz sa tak stalo v júli tohto roku, kedy sa 14 krajín vrátane Talianska, Španielska a Francúzska dohodlo na zjednodušení pravidiel pri medzinárodných rozvodoch.

Taliansko je pripravené bojovať

Zdá sa však, že Rím je rozhodnutí napadnúť návrh o zúženej spolupráci v oblasti patentovania. „Nie je to možné,“ povedal taliansky minister zahraničných vecí Giuseppe Pizza a uviedol, že tento krok by bol proti vnútornému trhu EÚ.

Na prekvapenie, Španielsko, ktoré rovnako ako Taliansko požadovalo, aby bol jeho jazyk zahrnutý medzi oficiálne jazyky celoeurópskeho patentu, od svojej požiadavky ustúpilo. Poľsko sa však naopak zastalo Talianska a požaduje ďalšie kolo rokovaní.

Francúzsko, Česká republika a Malta uviedli, že sú pripravené preskúmať a analyzovať plán Komisie pre zúženú spoluprácu. Zúžená spolupráca- na to, aby ju bolo možné použiť- si totiž vyžaduje spoluprácu minimálne deviatich členských štátov. Zároveň by ju musela schváliť kvalifikovaná väčšina v Parlamente a v Rade- no v Rade by mohli hlasovať len zúčastnené krajiny. „Je načase, aby tí, ktorí si želajú sa pohnúť vpred k zvýšenej forme spolupráce tak spravili,“ povedal nemecký minister zahraničných vecí Peter Hintze. „Svet sa mení tak rýchlo a rýchlosť zmien narastá. Nemôžeme čakať.“