Cieľ pre zelené energie v doprave zrušia, slovenskí biopalivári bijú na poplach

Zdroj: Pixabay

Novú smernicu o obnoviteľných energiách Európska komisia ešte nenavrhla a už budí polemiku. Aj na Slovensku.

Predstaviteľka Komisie totiž oznámila, že nová smernica nebude obsahovať 10-percentný cieľ pre obnoviteľné energie v doprave. „Čo v texte nebude, je cieľ v pre sektor dopravy,“ citoval EurActiv.com Marie C. Donnelly z generálneho riaditeľstva pre energetiku.

Slovenskí biopalivári zareagovali rázne. „Vyjadrenie Európskej komisie v zastúpení Marie C. Donnelly považujeme len za verejné testovanie nápadov na znenie smernice,“ uviedol Peter Kostík zo Združenia pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB). „Tomu nemôžeme prikladať dôležitosť,“ píše sa v stanovisku, ktoré ZVVB zaslal do redakcie EurActiv.sk.

Zmenu už schválila Európska rada

Smernica, ktorá platí dnes, zaväzuje štáty EÚ dosiahnuť do roku 2020 spoločný 20-percentný podiel obnoviteľných energií na spotrebe energie. V špecifickej oblasti dopravy bol cieľ stanovený na 10-percentný podiel obnoviteľných energií.

V doprave sú obnoviteľnými energiami predovšetkým biopalivá pochádzajúce z biomasy ako biodiesel či bioetanol. Príspevok elektriny a elektromobility je zatiaľ zanedbateľný, týka sa najmä železníc.

V októbri 2014 prijala Európska rada nový klimaticko-energetický balíček pre obdobie 2020 – 2030. Šéfovia vlád a štátov schválili záväzok k 27-percentný podielu obnoviteľných energií na energetickom mixe. Na nátlak Vyšehradskej skupiny a Veľkej Británie však nestanovili ciele na národnej úrovni ani v jednotlivých sektoroch ako elektroenergetika, výroba tepla a chladu, či doprava.

Biopalivá tak stratia možnosť rozšíriť sa v rámci percentuálne stanoveného cieľa.

Ťažko dosiahnuteľná méta

Dosiahnuť záväzný cieľ sa im však nedarí ani teraz. Siahnuť na 10-percentnú métu v doprave do roku 2020 môže byť nerealistické. „Pokrok v posledných piatich rokoch k tomuto cieľu bol pomalý,“ hodnotí Komisia v správe o pokroku z júna 2015.

Skutočný podiel odhaduje na 5,4 percenta v roku 2013 a na 5,7 percenta o rok neskôr. Slovensko v týchto rokoch dosiahlo podiel 5,1 a 6,6 percenta.

Nedostatok pokroku pripisuje Komisia rozširujúcej sa mienke, že využívanie biopalív môže viesť k celkovému zvýšeniu emisií skleníkových plynov. Na výrobu biopalív sa totiž využívajú obilniny, ktoré sa pestujú na ornej pôde. Tá je však využívaná aj pre produkciu potravín. Za účelom výroby biopalív sa preto poľnohospodárska produkcia presúva na trávnaté alebo lesnaté plochy. Lenže práve táto vegetácia absorbuje skleníkové plyny.

Začarovaný kruh druhej generácie

To tvrdí aj aprílová správa organizácie Transport & Environment. Biopalivá sú podľa nej dokonca škodlivejšie ako fosílne palivá.

Slovenskí výrobcovia biopalív obavám aktivistov nerozumejú. „Stop prvogeneračným biopalivám v čase, kedy ešte nemáme k dispozícii druhogeneračné, znamená plnú podporu fosílnym palivám s ich emisiami,“ tvrdí vo vyhlásení ZVVB.

Práve pomalý nástup druhej generácie biopalív vidí Komisia za ich slabým využívaním.

Výrobcovia však tvrdia, že ide o začarovaný kruh.

Ak Komisia nepredloží žiadny cieľ pre podiel obnoviteľných zdrojov – teda biopalív – na doprave, bude to znamenať „zmarenie všetkých investícií do biopalivového sektoru,“ varujú slovenskí biopalivári. „Ak nebude jasný regulačný rámec po roku 2020, nemôžeme očakávať, že niekto zainvestuje čo len jedno euro do biopalív druhej generácie,“ búši na poplach ZVVB.

Druhá generácia biopalív sa na ich využívaní v doprave v roku 2014 podieľala len 12 percentami. Najvyužívanejšia je práve prvá generácia (88 percent).

Prehrali bitku, nie vojnu

Koniec percentuálneho cieľa pre obnoviteľné energie v doprave však neznamená, že Brusel biopalivá nijako nepodporí.

Aktivisti sa obávajú, že Komisia ustanoví povinnosť zamiešavať etanol do palív využívaných v cestnej a leteckej doprave.

Zmena bude spočívať v tom, že Komisia neuloží povinnosti štátom, ale dodávateľom palív, cituje EurActiv.com Josa Dingsa, riaditeľa think tanku Transport & Environment.

Výrobcovia by to naopak privítali. Riaditeľ fínskej energetickej spoločnosti Pekka Koponen pre portál EurActiv.com povedal, že „mandát na zamiešavanie je dôležitý“.

Zdá sa preto, že boj za biopalivá v doprave sa ešte neskončil. Len sa presúva inam.