Čím väčšie, tým lepšie: Veľké spoločnosti pomáhajú ekonomike

zdroj wikimedia commons

Podľa prieskumu organizácie EFIGE, ktorý bol financovaný z prostriedkov EÚ, sú veľké spoločnosti produktívnejšie, dosahujú vyšší zisk, sú úspešnejšie na medzinárodnom trhu a ich zamestnanci majú vyššie platy.

Štúdia z toho vyvodzuje, že úspech jednotlivých národných ekonomík je možné vo veľkej miere odvodiť od úspechu ich najväčších korporácií.

Výskumníci sa zaoberali predovšetkým vzájomným pôsobením firiem a národných hospodárstiev. V rámci štúdie sa uskutočnili rozhovory s približne 15 tisíckami výrobcov z Rakúska, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Talianska, Španielska a Veľkej Británie.

Prieskum odhalil dramatické rozdiely vo veľkosti firiem v jednotlivých členských krajinách EÚ. Korporácie v Nemecku sú v priemere o 40 % väčšie ako tie, ktoré podnikajú v Španielsku alebo Taliansku.

Podľa výskumníkov je pochopenie týchto rozdielov kľúčom k zlepšeniu ekonomickej výkonnosti jednotlivých európskych hospodárstiev.

Štúdia ďalej uvádza, že zatiaľ čo v Španielsku alebo Taliansku má iba 5 % priemyselných firiem viac ako 250 zamestnancov, v Nemecku je to až 11 %. Priemerný počet zamestnancov v španielskych a talianskych firmách je 49,3 resp. 42,7, zatiaľ čo v Nemecku je to až 76,4.

Veľké firmy sú inovatívnejšie

Podľa štúdie sú veľké firmy nie len úspešnejšie, ale investujú aj najviac do výskumu a vývoja.

„To naznačuje, že prekážky vo výskume, vývoji a obchode sú hlavnými príčinami pomalého rastu firiem. Krajiny, ktoré majú vyššie obchodné náklady poskytujú firmám menšie možnosti stať sa veľkými. A relatívna neprítomnosť investovania do výskumu a vývoja je brzdou pre rast firiem, čo vedie k vzniku skôr malých spoločností,“ píše sa v prieskume.

Obchod a inovácie nie sú nezávislými veličinami, ale navzájom sa ovplyvňujú. Napríklad znižovanie nákladov umožňuje firmám rásť, a to zase stimuluje inovácie. Čím väčšia spoločnosť, tým ľahšie znáša fixné náklady na výskum a vývoj.

Autori správy dodávajú, že je nutné vytvoriť model, podľa ktorého by sa dali analyzovať faktory ovplyvňujúce rast firiem ako sú obchodné náklady, náklady na inovácie a na daňové prekážky.

Ak by sa ignoroval obchod, predpovedal by model pre Španielsko aj Taliansko vysoké náklady na inovácie. Po zahrnutí obchodu do modelu by sa ukázalo, že veľký podiel malých firiem v Taliansku sa dá pripísať vysokým nákladom na inovácie, zatiaľ čo u Španielska by sa jednalo o kombináciu vysokých obchodných nákladov ako aj nákladov na inovácie.

Ak chce Taliansko podporiť rast, malo by v prvom rade podporovať inovácie. Na druhej strane Španielsko by sa malo sústrediť ako na inovácie, tak aj na odbúranie obchodných bariér a zlepšenie prístupu na medzinárodné trhy.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.