Čína a Spojené štáty sú v inováciách rýchlejšie ako EÚ

zdroj: flickr, autor: Lisbon council

Podľa Schuurmansa nie je Európa v zlom postavení keď dôjde na výskum a inovácie. „Keď sa na to pozriete z pohľadu výskumu a technológií- povedzme environmentálnych technológií a energetiky- Európa jasne patrí k svetovým lídrom. Takže máme veľmi dobrú štartovaciu pozíciu.“

Hrozí však, že Únia stratí svoje postavenie vo vzťahu k iným krajinám. „Mnoho z našich konkurentov- ako Čína či Spojené štáty- sa hýbe vpred oveľa rýchlejšie ako my,“ varuje Schuurmans a dodáva: „Nie som pesimista, ale potrebujeme pridať, pridať, pridať.“  

Podľa tohto Holanďana, ktorý sa stal predsedom Európskeho inovačného a technologického inštitútu v júli 2008 je skromný rozpočet tohto orgánu- 309 miliónov eur do roku 2013- iba jedným z mnohých nástrojov, ktoré bude Európa potrebovať na to, aby bola schopná odpovedať na výzvy v oblasti inovácií.

„Budú ďalšie príspevky. Som si istý, že budú musieť byť, ale myslím, že to môžeme stále ešte dokázať.“

Poznatkové a inovačné spoločenstvá

Prvým veľkým krokom EIT, ku ktorému došlo minulý rok v decembri, bolo vytvorenie troch inovačných klastrov, nazývaných aj Poznatkové a inovačné spoločenstvá (KIC)- tie v sebe spájajú akademikov a súkromné podniky, a to v troch hlavných oblastiach výskumu:

  • klimatické zmeny a adaptácia,
  • trvaloudržateľná energetika,
  • budúca informačná a komunikačná spoločnosť.

Schuurmans však hovorí, že je treba byť trpezlivý než začnú KIC prinášať svoje prvé výsledky, a súkromní partneri stále vedú s Európskym inovačným a technologickým inštitútom debaty ohľadne uzavretia zmlúv na tieto a nasledujúce roky.

„Poznatkové a informačné spoločenstvá sú z veľkej miery ešte stále v procese plánovania,“ uvádza a dodáva: „Nie sú ešte hotové a sprevádzkované.“

Jedným z kľúčov úspechu podľa neho bude zaistiť udržateľnosť týchto spoločenstiev a centier z dlhodobého časového hľadiska. „V zásade sa budú KIC posúvať vpred najbližších 13 rokov. A inovácie, ako viete, môžu byť pomalým procesom, takže tam budú k dispozícii prostriedky po dlhý čas. To je kľúčové,“ hovorí Schuurmans a dopĺňa: „To, čo očakávame je podnikateľský plán, ktorý popíše ciele z dlhodobého hľadiska, ale budú tam tiež kroky na ročnej báze.“

Rovnako dôležitá je však podľa neho spolupráca s podnikateľmi. „Vždy sme tvrdili, že kľúčovým motorom vedomostného trojuholníka je pre nás podnikanie. Nielenže sa domnievame, že je tmelom, ale aj hybnou silou, ktorá povedie k novému vzniku podnikov.“

Súkromné financie sú nevyhnutné

Shuurmans tvrdí, že je príliš skoro hovoriť o tom, či sa EIT podarí prilákať súkromné financovanie, ktoré má byť hlavným kritériom hodnotenia úspechu nového inštitútu v Budapešti, ku ktorého otvoreniu prišlo len 1. apríla tohto roku.

V súčasnosti stojí financovanie inštitútu na skromnej sume 309 miliónov eur zo strany EÚ na nasledujúce štyri roky. „Ak budú súkromné investície oveľa, oveľa menšie ako táto suma, nemôžeme hovoriť o financovaní zo súkromných zdrojov,“ varoval a dodáva, že lov prostriedkov sa ešte len začína. „Hľadáme každý možný zdroj financovania. V Európe je mnoho organizácií: nielen firiem, ale aj nadácií,“ uzatvára.

Celý rozhovor v anglickom jazyku si môžete prečítať tu.