“Čisté” vodíkové motory

vodíkový pohon

Krátka správa:

Projekt vývoja Motora s vnútorným spaľovaním vodíka (angl. skratka – HyICE) otestoval spôsoby, ako je možné vyrobiť vodíkom poháňané motory, o ktorých sa tvrdí, že sú „tak efektívne ako dízlové motory, avšak bez znečistenia a s minimálnymi alebo žiadnymi negatívnymi dopadmi na veľkosť a výkon motora“. Zároveň sa v rámci projektu pracovalo aj na inovatívnych koncepciách vstrekovania paliva pre osobné automobily, nákladné autá a autobusové motory.

Trojročný projekt, na ktorom sa podieľajú zástupcovia z akademickej aj podnikateľskej sféry z EÚ aj USA, získal 5 miliónov € zo 6. rámcového programu, pričom celkové náklady projektu boli odhadované vo výške 7 miliónov €.

Vodík je spoločne s biopalivami jedným z “kandidátov” Komisie na náhradu ropy ako paliva v doprave, a to kvôli nízkym súvisiacim emisiám skleníkových plynov a jeho hojnosti. V súčasnosti ide 71% celkovej spotreby ropy v EÚ na vrub dopravného sektora, pričom automobilový sektor je na rope závislý podľa Komisie na 98%.

V roku 2004 EÚ spustila Technologickú platformu pre vodík a palivové bunky (HFP), ktorá je základom výskumu v oblasti vodíkových technológií. V marci 2005 Komisia zverejnila Strategickú výskumnú agendu, ktorej cieľom je komercionalizácia vozidiel do roku 2015, hoci mnohí argumentujú, že realistickejším bude najskôr rok 2020.

Kritici tiež argumentujú tým, že vzhľadom na to, že vodík je „nosičom energie“ a nie jej zdrojom, táto energia bude skutočne čistá len vtedy, ak bude vyrobená z obnoviteľných zdrojov. Pretože však výroba vodíkového paliva vyžaduje obrovské množstvá elektrickej energie, bude nevyhnutné používať na to jadrové alebo uhoľné elektrárne.

Komisár pre vedu a výskum Janez Potočnik komentoval projekt HyICE slovami: „Jasne to demonštruje príspevok, ktorý môže výskum v EÚ robiť pri znižovaní našej závislosti na fosílnych palivách. … Výsledky, dosiahnuté s týmto motorom na vnútorné spaľovanie uhlíka, by mali povzbudiť priemyselný sektor, aby túto formu rozvíjal ďalej. Rozvojom tejto technológie môžeme zachovať životné prostredie a súčasne udržať EÚ v popredí globálnej konkurencie.“