Čo prinesú nanotechnológie?

Nanočastica (zdroj: Argonne National Laboratory/Flickr)

„Všetko, čo je okolo nás, môže byť nano,“ vysvetľuje Dušan Juričkovič z fyzikálneho ústavu SAV. Nanomateriál môže mať podobu prachu či splodín po horení. V ostatnom čase však rastie predovšetkým jeho priemyselná výroba.

Výskumy v minulosti potvrdili, že tieto umelo vytvorené materiály majú iné fyzikálne vlastnosti než hmota s rovnakým zložením v prírode. Rast záujmu a investícií do nanotechnológií podnietili aj úvahy o ich bezpečnosti.

Vedci zdôraznili, že nanomateriál je bežnou súčasťou prírody. Nanočastice vedia zámerne vytvárať rôzne mikroorganizmy. Vo forme magnetoreceptorov slúžia na orientáciu vtákom a rybám.

V priebehu posledných dekád sa však nanomateriály stali aj otázkou marketingu. Tvoria základ nových konštrukčných hmôt, farbív, látok a uplatnenie majú aj v medicíne a v potravinárskom priemysle. Už v stredovekých chrámoch menili postupy využívajúce nanotechnológie lom svetla, ktorý prechádzal oknami. Dnes by sa vďaka nim dali vyvinúť hydrofóbne sklá, ktoré by odpudzovali vodu, naznačil Janičkovič.

Legislatíva zatiaľ chýba

Umelá produkcia nanomateriálov v nedávnej dobe výrazne prevýšila ich prirodzený výskyt. „V prípade prírodného vzniku ide o nejakých 50 tisíc kilogramov ročne, pri zámerne vyrábaných sú to už desiatky a stovky ton,“ uviedla Alena Gabelová z Ústavu experimentálnej onkológie. Svetovými veľmocami sú v tomto smere Spojené štáty, Kórea a Čína.

Problém môže predstavovať ich vysoko reaktívny povrch, naznačil expert Ústavu polymérov SAV Matej Mičušík. Testovanie bezpečnosti preto môže trvať až 20 rokov a to aj napriek tomu, že materiály sú väčšinou naviazané na inú látku.

Okrem UV filtrov nie sú zatiaľ legislatívne ošetrené žiadne iné nanolátky, uviedla zástupkyňa Úradu verejného zdravotníctva Janka Kišacová. Očakáva však, že Európska komisia na základe odporúčaní vedcov čoskoro právne upraví použitie ďalších nanomateriálov.

Najmenej kontroverznou témou ostáva využitie nanorozmerov v IT priemysle, kde bude miniaturizácia znamenať zároveň aj zvýšenie výkonu.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.