Dánska farmaceutická spoločnosť čelí vyšetrovaniu EÚ

Pozadie

Odchádzajúca eurokomisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroes má s farmaceutickým priemyslom napäté vzťahy kvôli tomu, že nariadila v odvetví mohutné vyšetrovanie pre podozrenie z porušovania pravidiel o hospodárskej súťaži.

Počas dvoch rokov prehľadali predstavitelia Európskej únie niekoľkokrát kancelárie najväčších svetových spoločností na výrobu liekov.

V novembri 2008 vydala Komisia správu, ktorá firmy priamo obvinila z toho, že ich nekalé praktiky používané v tomto sektore bránia inováciam a blokujú vstup lacnejších generických liekov na európsky trh.

Konečná verzia správi publikovaná v júli 2009 sa však napokon niesla v jemnejšom tóne. Neelie Kroes v nej iba popísala niektoré dohody medzi spoločnosťami ako „prehnuté“ a naznačila, že spoločnosti sa účinne dohodli na oddialení vydania niektorých liekov. Komisárka zároveň minulý rok povedala, že jej spolupracovníci budú pokračovať vo vyšetrovaní spoločností samostatne.

Postoje

Spoločnosť, ktorá vyvinula antidepresívum Citalopram, európske úrady obviňujú z toho, že bránila vstupu generického lieku, ktorý je alternatívou jej vlastného produktu, na trh. Lundbeck povedal, že bude spolupracovať s vyšetrovateľmi, no trvá na tom, že právo neporušil.

„Komisia chce vyšetriť najmä unilaterálne správanie a dohody spoločnosti Ludbeck, ktoré mohli brániť vstupu generickej verzii lieku Citalopram vstúpiť na trh EÚ,“ hovorí stanovisko Európskej komisie.

Dodáva tiež, že skutočnosti zistené pri prešetrovaní farmaceutického sektora, najmä o spôsoboch, akým spoločnosti bránili v dostupnosti generických liekov na európskom trhu, napomohol Komisii k rozhodnutiu zamerať sa na Lundbeck.

EK sa vyjadrila, že vyšetrovanie sa bude posudzovať ako záležitosť s veľkou prioritou, no konečný dátum na uzavretie celého prípadu sa nestanovil.

Hovorca spoločnosti povedal, že „niet čo skrývať“ a dodal, že firma postupovala v súlade so „všetkými relevantnými národnými legislatívami a zákonmi Európskej únie.“

Predstavitelia Lundbecku sa zároveň vyjadrili, že vyšetrovanie nebude mať žiaden vplyv na finančné výsledky spoločnosti za rok 2009.