Dátová ekonomika: príležitosť s rizikami

Zdroj: CEA

Európska únia z verejných zdrojov financuje programy ako Copernicus (program na pozorovanie Zeme) či Galileo (navigačný systém).

Tieto generujú údaje, ktoré dnes v EÚ nevieme plnohodnotne spracovať tak, aby boli použiteľné pre malé a stredné podniky (start-upy) na vývoj inovatívnych služieb.

Ako pripomína Vladimír Šucha, generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra Európskej komisie, napríklad hodnota trhu naviazaného na využitie údajov geo-lokácie sa odhaduje na 1,3 trilióna dolárov.

Problém, čo s veľkými dátami nie je podľa neho prítomný veľmi ani v politickom myslení, hoci sa to pomaly mení. Povedal to na workshope Národného konventu venovanom digitálnemu trhu EÚ ako možnej priorite slovenského predsedníctva v Rade EÚ. 

Rozvoj dátovej ekonomiky je súčasťou balíka na vybudovanie jednotného digitálneho trhu v EÚ. Popri iných opatreniach počíta s „využitím finančného potenciálu veľkých dát pri zabezpečení ochrany ich vlastníctva a osobných údajov."

Dominik Brichta zo spoločnosti Electronic Star sa domnieva, že tzv. big data so sebou prinesú zmenu štruktúry spoločnosti, podobne ako sa stalo po vynáleze kníhtlače. 

Na úskalia digitálnej revolúcie upozorňuje aj Šucha. Tá podľa neho nie je „lineárna“ a tradičné poznatky o podpore inovácií často skĺzavajú do klišé. Financovanie výskumu v Európe napríklad vedie k tvorbe pracovných miest, ale často v Indii a Číne. Je podľa neho si potrebné uvedomiť, že inovácie majú tendenciu koncentrovať moc, čo je dôležité včas zobrať do úvahy, aby sa jednotlivé segmenty ekonomiky nekoncertovali v niekoľkých bodoch.

Netreba podľa neho zabúdať na výskum v oblasti humanitných vied, aby sme pochopili vplyv týchto zmien na spoločnosť, či na ľudskú psychiku.

Jednotný trh – beh na dlhú trať, ktorý odštartoval neskoro

Téma budovania jednotného digitálneho trhu EÚ je technická a politická zároveň. Od digitálneho sektoru do veľkej miery závisí celá ekonomika, hovorí Šucha. Opatrenia na dobudovanie digitálneho trhu v únii podľa neho prichádzajú „trochu neskoro.“ USA aj Čína sú v tomto smere ďaleko a trh navyše nemajú fragmentovaný ako je to v EÚ.

Najťažšie veci prídu podľa neho až v konkrétnych legislatívnych opatreniach. Európska komisia zatiaľ napríklad nemá jasno, ako sa postaví k veľkej téme tzv. internetových platforiem na trhu (vyhľadávače, sociálne médiá, obchody s aplikáciami, porovnávače cien a pod).

Vyvážiť záujmy spotrebiteľov a priemyslu bude výzva v témach ako sú ochrana osobných údajov alebo autorských práv.

Europoslanec Ivan Štefanec (EĽS, nezávislý) považuje za dôležité definovať si jasné ciele a vypracovať časový harmonogram pre ich dosahovanie. Súčasťou implementácie opatrení pre jednotný digitálny trh by mala podľa neho byť aj debata o štandardoch.

Logistika, dane

Domink Brichta, ktorého firma prevádzkuje online obchody v 17 krajinách hovorí, že ako biznis prežili práve vďaka tomu, že cielili na väčší trh než je Slovensko.

Firmy pôsobiace v online predaji v Európe podľa neho nemajú tú výhodu, že sa môžu etablovať najprv na veľkých platformách ako Amazon alebo Ebay (market places) a až následne ísť do vlastných biznisov v oblasti e-commerce.

Zo svojich skúseností hovorí, že jedným z kľúčových problémov v Európe je logistika a jej cena. Ďalšou bariérou je stále registrácia pre DPH, ktorú predajca musí mať všade, kde doručuje tovar alebo rôzne lehoty a procesy súvisiace s administratívnymi úkonmi na jednotlivých trhoch.

Ivan Štefanec upozorňuje, že problém je širší a v EÚ nie sú stále dostatočne liberalizované dopravné služby a služby ako také. Sadzby DPH podľa neho ostanú rozdielne, no vidí priestor na istú štandardizáciu procesov.

Téma pre slovenské predsedníctvo?

Na Slovensku predstavujú internetové firmy významný segment ekonomiky, v európskom porovnaní dokonca nadpriemerne, hoci sa v politickom naratíve spomína málo.  

„Je dôležité zachytiť túto vlnu digitalizácie. Sú v nej prítomné silné záujmy členských krajín aj biznisu“, hovorí štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Peter Javorčík.

„Stratégia pre vybudovanie jednotného digitálneho trhu je silný kandidát na prioritu slovenského predsedníctva v Rade EÚ,“ dodáva.