Digitalizácia kníh sa dorieši na budúci rok

Diskusia o digitalizácii kníh, ktorú odštartovala Európska komisia, bude musieť odpovedať na dve základné otázky – aké sú právne dôsledky masovej digitalizácie knižničného fondu a aké sú potenciálne náklady na autorské poplatky pre vlastníkov autorských práv. Tieto dva okruhy vyplynuli z konzultácii medzi Komisiou, knižnicami, vydavateľmi a ďalšími zúčastnenými stranami.

Európska komisia 19. októbra oznámila, že téma digitálnych kníh sa vyrieši na budúci rok v kontexte pripravovanej stratégie o ochrane práv na duševné vlastníctvo.

Komisári Charlie McCreevy (vnútorný trh) a Viviane Redingová (informačná spoločnosť) sú autormi spoločného komuniké "Copyright v poznatkovej ekonomike". Spoločne v nej tvrdia, že digitalizácia knižného fondu bude znamenať pre všetky zúčastnené strany benefity a súčasne pomôže naplniť ciele revidovanej Lisabonskej stratégie.

"Musíme podporiť Európu ako centrum tvorivosti a inovácie. Obrovské dedičstvo nemožno nechať upadať, ale treba ho sprístupniť našim občanom," hovorí komisár McCreevy.

Udeľovanie práv na digitalizáciu bude nákladné

Séria konzultácií ukázala, že existujú dva pohľady na to, akým spôsobom prideľovať práva na digitalizáciu kníh. Knižnice, archívy a univerzity preferujú flexibilný systém, ktorý by sa riadil princípom "verejného záujmu". Na druhej strane, autori a vydavatelia sa zasadzujú o systém, ktorého základným kameňom by boli jasne formulované zmluvy o digitalizácii publikovaných diel. Obávajú sa, že legislatívne výnimky "vo verejnom záujme" by znížili ich zisk a vytvárali by efekt "čierneho pasažiera".

Vydavatelia tiež požadujú, aby knižnice skôr, než začnú nejaký obsah digitalizovať, žiadali držiteľa autorského práva o dovolenie. Knižnice na druhej strane tvrdia, že individuálne dohody pre každé jedno dielo zvýšia náklady na udeľovanie povolenia od držiteľa autorského práva.

Keď je autor neznámy

I naďalej zostáva nevyjasnený štatút kníh a publikácií, pri ktorých nie je známy držiteľ autorského práva. Ak by sa Komisia rozhodla nasledovať scenár prísnych licenčných zmlúv, tieto diela by sa ocitli v akomsi vákuu a pravdepodobne by zapadli prachom na policiach knižníc. Naviac, zatiaľ ešte neexistuje ani konsenzus v definovaní, ktoré diela možno zaradiť do tejto kategórie.

Knižnice sa obávajú, že v licenčnom režime by boli nútené pred digitalizáciou venovať nemalé prostriedky na úsilie nájsť držiteľa autorského práva a žiadať od neho povolenie. Brusel preto prisľúbil, že v budúcnosti definuje "úroveň snahy", ktorú by mala každá knižnica vyvinúť pri hľadaní vlastníka licencie.

Črtá sa európske riešenie?

Komisárka Redingová, ktorá je inak veľkým fanúšikom služby Google Books, uviedla, že európske riešenie by nemalo vychádzať z dohody medzi Google Books a americkými autormi.

"Ak budeme konať pružne, pro-konkurenčné európske riešenia o digitalizácii by mohli fungovať dobre a skôr než tie riešenia, ktoré predpokladá Dohoda o Google Books v USA," vyhlásila.

Americká dohoda hovorí, že sa vytvorí Register práv pre Google Books, ktorý bude produkovať istý zisk, z ktorého väčšia časť sa vyplatí autorom kníh a vydavateľom. Táto dohoda však znevýhodňuje európskych autorov, ktorí výslovne neudelili súhlas pre publikovanie svojich kníh na americkom trhu, čím ich de facto oberá o potenciálnu možnosť uzatvoriť nejakú lukratívnu dohodu.