Dobiehajúci 7.RP zafinancuje aj slovenské start-upy

Konzorcium stredo a východoeurópskych technologických akcelerátorov pod značkou CEED Tech, bude distribuovať 5 miliónov eur vo forme grantov financovaných z 7. rámcového programu (7RP), ktoré majú byť priamo investované do novovznikajúcich softvérových startupov.

Finančné prostriedky budú rozdelené medzi startupy, vybrané spomedzi prihlásených do otvorenej výzvy. Otvorená je od 16. septembra do 15. decembra 2014. Druhá výzva bude nasledovať v roku 2015.

Žiadosť je možné podať aj online www.f6s.com/ceedtech.

Konzorcium CEED Tech spája 5 softvérových akcelerátorov špecializujúcich sa na poradenstvo a investície do škálovateľných projektov s vysokým potenciálom, vedených skúsenými zakladateľmi. Jeho členmi sú okrem bratislavského The Spot aj StartupYard v Prahe, Digital Factory v Budapešti, Startup Wise Guys v Tallinne a Open Coffee Club vo Vilniuse.

"Byť partnerom konzorcia CEED Tech je potvrdením úspešnej práce, ktorú sme doteraz so startupmi odrobili. Z regiónu strednej a východnej Európy vzišlo v priebehu niekoľkých rokov viacero kvalitných startupov a podpora zo strany Európskej únie môže napomôcť budovaniu inovatívneho podnikania," hovorí Ivan Debnár, zakladateľ The Spot.

Startupy, ktoré budú prijaté do jedného z piatich akcelerátorov, získajú počiatočný kapitál do výšky 30,000 eur a prejdú 3 až 6 mesačným intenzívnym procesom akcelerácie. Počas celého programu sa budú stretávať a radiť s viac ako 450 expertami z rôznych oblastí, odprezentujú svoje produkty na trhu a budú sa snažiť získať ďalšie investície.

V rámci 7. rámcového programu Európskej komisie budú startupy využívať open source FIWARE technológie a získajú ďalšie výhody. Pre projekty s najväčším potenciálom bude možné získať príspevok až do výšky 250,000 eur.

"V rámci konzorcia vítame predovšetkým projekty z oblastí big-data, cloudových služieb, analytiky, transakčných technológií, fintech, e-commerce, B2B technológií a bezpečnosti," dodal Debnár.

"Ako konzorcium vyberáme spolu 50 tímov, očakávame pestré portfólio žiadateľov."