eGovernment nezvyšuje len efektivitu, ale aj dôveru

zdroj : needpassion.blogspot.com

Podľa Juraja Sabaku, prezidenta IT Asociácie Slovensko, sa informačné a komunikačné technológie (IKT) podieľajú na celkovom hospodárskom raste EÚ približne polovicou.

Sabaka tvrdí, že na Slovensku pracuje v sektore IKT 40 000 ľudí. Na daniach z fyzických osôb odvedú štátu dvakrát viac ako zamestnanci automobilového priemyslu. Na daniach z právnických osôb 100krát viac.

Sektor IKT pritom nedostáva od štátu podobné stimuly ako automobilový priemysel. Slovensko je v medzinárodných porovnaniach eGovernment na chvoste.

Ak by sme dnes boli na špici, už by sme prechádzali z eGovernment na mGovernment, čo je elektronizácia verejnej správy na mobilnom rozhraní. Riaditeľ výskumného centra STU Peter Linhart vidí najväčší potenciál práve v tomto sektore.

V súčasnosti udáva trendy vo svete v oblasti eGovernment Taiwan. Integrovaný portál verejnej správy tam ponúka asi 2 000 rôznych služieb. eGovernment môže byť odpoveďou aj na súčasné problémy Európskej únie.

Barbara Ubaldi z OECD si myslí, že eGovernment dokáže riešiť dnešné najvážnejšie spoločenské výzvy, ako sú tlak na fiškálnu disciplínu a znižovanie verejných výdavkov, dopyt po nových službách a tzv. deficit vládnutia. Globálnym trendom je nevidieť eGovernment len ako nástroj na zefektívnenie verejnej správy, ale aj ako nástroj na zvyšovanie transparentnosti a dôvery verejnosti, tvrdí Ubaldi.

Lepšia komunikácia

Slovensko realokovalo 100 mil. eur z operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) na podporu zamestnanosti mladých. Štátny tajomník ministerstva financií Peter Pellegrini, o ktorom sa hovorí ako o novom „digitálnom šampiónovi“, sa obáva že realokovaných by mohlo byť aj viac.

Prostriedky boli presunuté z prioritnej osi 3 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu.

Generálny riaditeľ NASES Ivan Ištvánffy dúfa, že peniaze sa vrátia v ďalšom programovacom období. Upozornil, že Slovensko sa musí držať  stratégie Európa 2020, v ktorej je jednou z priorít zabezpečiť pripojiteľnosť na širokopásmový internet v celej Únii na 100 %.

Podľa aktuálnych údajov je čerpanie OPIS na úrovni 12,57 % a kontrahovanie na úrovni 45,2 %. Za posledné dva roky nebol v rámci OPIS podpísaný žiadny nový projekt.

Nový generálny riaditeľ Riadiaceho orgánu OPIS na Úrade vlády SR Norbert Molnár vyhlásil, že riadiaci orgán, ktorý prevzal, potreboval novú organizačnú štruktúru. Taktiež avizuje zlepšenie monitoringu projektov, či lepšiu vnútornú komunikáciu medzi Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom a konečným prijímateľom. Za dôležité považuje aj zlepšiť informovanosť verejnosti.

Chýba zákon

Pavol Frič, ktorý je riaditeľ pre stratégiu v spoločnosti DITEC, považuje súčasnú ekonomickú krízu za príležitosť, keďže zvyšuje tlak na efektivitu verejnej správy a tým vytvára priestor pre eGovernment. Doteraz mu chýbala koordinovaná snaha tlačiť eGovernment dopredu. Frič považuje za kľúčové tri oblasti: legislatívu, infraštruktúru a organizáciu.

Už dva roky existuje návrh zákona o elektronickej verejnej správe. Po tom ako prešiel návrh 600 pripomienkami, nová vláda sa ho rozhodla zmiesť zo stola pripraviť nanovo, povedal na konferencii Pavel Bojňanský, generálny riaditeľ sekcie Informatizácia  spoločnosti na ministerstve financií SR.

Príkladom chýbajúcej infraštruktúry je ústredný portál verejnej správy, na ktorý sú naviazané ďalšie projekty. Vo februári naň bola vypísaná výzva. V rámci lepšej organizácie sa rečníci konferencie zhodli na potrebe fungovania programovej kancelárie.