EIT má novú správnu radu

zdroj europa.eu

EIT bol zriadený v roku 2008. Jeho hlavným poslaním je spájať špičkové vzdelávacie a výskumné inštitúcie s firmami prostredníctvom tzv. znalostných a inovačných spoločenstiev.

Ide o inovačné centrá, založené na verejno-súkromnom partnerstve, ktoré majú podporiť konkurencieschopnosť Únie.

Správna rada je zodpovedná za celkovú stratégiu výberu, koordinácie a hodnotenia znalostných a inovačných spoločenstiev.

Okrem toho bude dohliadať na plnenie strategického inovačného programu EIT, ktorý navrhla Komisia. Program má vytvoriť 600 nových spoločností a zabezpečiť vzdelávanie asi 20 000 študentom v nových študijných programoch, v ktorých sa veda spája s podnikateľským sektorom.

12 nových členov sa pripojí k existujúcim. Celkovo má správna rada 22 členov.

„Som veľmi spokojná so zložením novej rady a som si istá, že noví členovia trvalo prispejú k dosahovaniu cieľov EIT. Viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme takýchto talentovaných ľudí, aby udávali smer inovácií v Európe,“ povedala eurokomisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliouová.

Komisia navrhla vyčleniť v nasledujúcom finančnom rámci prostriedky vo výške takmer 3 mld. eur, aby umožnila EIT vytvoriť šesť nových znalostných a inovačných spoločenstiev, ktoré doplnia jeho tri už existujúce centrá zamerané na zmenu klímy, udržateľnú energetiku a informačné a komunikačné technológie.