EÚ a USA sa dohodli na spoločnom satelitnom navigačnom signáli

Krátka správa

EÚ a Spojené štáty sa dohodli 26. júla 2007 na využití spoločného GPS-Galileo signálu potom, čo spoločná pracovná skupina EÚ–USA pre kompatibilitu a interoperabilitu prekonala technické problémy pri dizajnovaní interoperabilného civilného signálu GPS-Galileo.

Optimalizovaný signál umožní používateľovi prijímať signál s väčšou presnosťou na celom svete a prispeje k „ochrane spoločných bezpečnostných záujmov“.

Od väčšieho pokrytia signálom sa tiež očakáva, zvýšenie možností pre rozvoj nových produktov a služieb Globálneho navigačného satelitného systému (Global Navigation Satellite System – GNSS). Výrobcovia tvrdia, že „majú výhodu dostatočného predstihu na to, aby zaistili, že nové produkty budú spĺňať potreby používateľov na celom svete.“ Zmluva je založená na dohode medzi EÚ a USA o podpore, poskytovaní a využití systémov Galileo a GPS a podobných aplikácií, podpísaná v roku 2004. Zmluva potvrdzuje, že služby oboch systémov budú plne kompatibilné a interoperabilné.

Komisia by mala do septembra 2007 poskytnúť Rade detailný alternatívny návrh pre financovanie Galilea, ktoré sa v súčasnosti nachádza vo veľkých problémoch, vrátane všetkých možností verejného fiancovania. Rada rozhodne o dokončení Galilea na zasadnutí 1.-2. októbra 2007.