EÚ ako Inovačná únia? Komisia zverejnila ako na to

foto: eurokomisárka pre výskum a inovácie Máire Geoghegan- Quinn, zdroj: Európska komisia

Podľa Bruselu sa príliš málo európskych myšlienok „dostane z fázy výskumu až do maloobchodného predaja“ a konkurencia z celého sveta, najmä z Ázie znamená, že EÚ musí vystupňovať svoju snahu. V opačnom prípade riskuje, že padne do nepoznaných hlbín.

Únia sa novým dokumentom zaväzuje, že nasmeruje štrukturálne fondy a verejné obstarávanie do oblasti inovácií a zároveň odstráni prieťahy, ktoré Európanom bránia v premene vedomostí a znalostí do trhových produktov. Súčasťou konkrétnej snahy o prepojenie inovačných firiem s investormi bude podľa eurokomisárky pre vedu a výskum Máire Geoghegan- Quinn a eurokomisára pre obchod Antonia Tajaniho nový režim cezhraničného rizikového kapitálu a expanzia finančného nástroja zdieľania rizika Európskej investičnej banky. Dlho očakávaný plán priamo navrhuje, aby si vlády odložili časť rozpočtových prostriedkov na nákup inovatívnych produktov a služieb, pričom tento krok by mohol vytvoriť obstarávací trh hodný minimálne 10 miliárd eur ročne.

Komisia v tomto duchu v súčasnosti reviduje štrukturálne financovanie a rámce štátnej pomoci, pričom zároveň štátom pomáha, aby lepšie využívali 86 miliárd eur zo štrukturálnych fondov určených na výskum a inovácie.

Hľadá sa ďalší milión vedcov

Komisia zároveň zverejnila novú štúdiu, ktorá ukazuje, že zvýšenie investícií do výskumu a vývoja na tri percentá HDP ako to navrhuje stratégia Európa 2020 by mohlo pomôcť vytvoriť dodatočných 3,7 milióna pracovných miest a zvýšiť HDP v Európe na 795 miliárd eur ročne do roku 2025.

Podľa odborníkov však na to bude potrebných ďalších milión vedcov a zároveň bude nevyhnutné zjednotiť roztrieštenú európsku infraštruktúru. To podľa Geoghegan- Quinn znamená, že Európa musí zvrátiť „únik mozgov“ a snažiť sa prilákať a udržať najlepších vedcov sveta v EÚ.

V súlade s Lisabonskou zmluvou a ďalšími záväzkami Komisie sa nový plán zaväzuje, že vedcom uľahčí voľný pohyb v rámci Európskej únie- a to najmä tým, že im umožní presunúť si svoje dôchodky spolu s tým ako prijmú nové pracovné miesto.

Brusel od členských štátov požaduje aj to, aby zvýšili investície do vedeckej infraštruktúry, ktorá by tak mala dosahovať svetové štandardy.

Nové partnerstvo ako odpoveď na veľké výzvy

Komisia zároveň predstavila Európske partnerstvo v inováciách, pričom prvé takéto partnerstvo bude venované zdravému starnutiu. Cieľom je zvýšiť obdobie, do ktorého je človek zdravý o dva roky do roku 2020.Očakáva sa, že túto iniciatívu budú nasledovať podobné v oblasti energetiky, inteligentných miest (cieľom ktorých je vytvoriť lepšie elektronické služby pre občanov), efektívnosti vodných zdrojov, poľnohospodárstva a surovín.

Dôvodom týchto partnerstiev je snaha vylepšiť výskum a vývoj, zosúladiť investície, zvýšiť štandardy a mobilizovať ponuku, uvádza Komisia. Brusel tak chce poskytnúť potenciálnym investorom „úrodnejšiu pôdu“.

Dokument Únia inovácií si zároveň kladie za cieľ vytvoriť nový plán na vyriešenie problému s nedostatkom zručností a prehĺbiť spoluprácu medzi podnikmi a univerzitami. Brusel sa v tomto zaviazal, že podporí vytvorenie nezávislého rankingového systému pre univerzity

Ďalšie kroky

  • 27. október 2010: zverejnenie Zákonu o jednotnom trhu