EÚ bojuje proti odlivu mozgov lasermi

Autor: fotographic1980, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Okolité krajiny vkladajú nádeje do podpory inovácií a rozvoja nových vedeckých kapacít prostredníctvom projektu Extreme Light Infrastructure (ELI). V rámci neho Komisia nedávno schválila 111 miliónov eur na vybudovanie laserového laboratória v Maďarsku.

Zariadenie, využívajúce super-krátke laserové pulzy, sa vybuduje v blízkosti Univerzity Szeget a ide o tzv. tretí pilier projektu, ktorý Únia podporuje z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (ERDF). Obdobné zariadenia sa už v súčasnej dobe stavajú v Českej republike a Rumunsku. Dokončiť sa majú do konca roku 2015.

Výskumné centrum v Szegete sa zameria na generovanie a aplikáciu super-krátkych (attosecond-range) laserových pulzov s veľmi vysokou frekvenciou opakovania. Táto technológia má potenciál využitia v oblasti biológie, biomedicíny, biofyziky, nanotechnológií, chémie a pod.

„Do maďarskej časti projektu ELI-ALPS vkladáme veľké nádeje. Prostredníctvom neho má Maďarsko, rovnako ako aj Rumunsko a Česká republika, šancu dostať sa na mapu európskeho výskumu, udržať vysoko špecializovaných pracovníkov a zvrátiť proces odlivu mozgov, prilákať nové firmy do regiónu a poskytnúť či už mladým alebo etablovaným maďarským vedcom nové a zaujímavé príležitosti,“ uviedol eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn.

4 piliere, 40 inštitúcií

Na laserovom projekte spolu participuje až 40 výskumných a akademických inštitúcií z 13 členských štátov EÚ. Pri využívaní zariadení ELI sa môžu hostiteľské krajiny spoliehať na medzinárodných partnerov v rámci Paneurópskeho konzorcia, ku ktorému sa koncom roka 2001 pripojila aj Slovenská akadémia vied. Ide o prvý projekt identifikovaný v pláne Európskeho strategického fóra pre výskumné infraštruktúry (ESFRI), pri ktorom sa implementácia plne uskutočňuje v takzvaných novších členských štátoch.

Celý projekt má štyri piliere. Zariadenie zamerané na využitie svetelných lúčov na produkciu zväzkov elektrónov, RTG žiarenia, pre výskum interakcie s hmotou a pre vybrané aplikácie, ktoré sa buduje pri Prahe (Dolní Břežany), získalo od EÚ príspevok vo výške 236 miliónov eur.

Výstavbu ďalšieho laboratória v Magurele pri Bukurešti financuje EÚ sumou 180 miliónov eur. Jeho výskum sa sústredí na jadrovú fyziku.

Rozhodnutie o umiestnení posledného zariadenia ešte nepadlo. Práve to však bude pracovať s najsilnejšími lasermi na svete. Predpokladá sa, že výkon lasera dosiahne 200 PW (petawatt), čo je približne stotisícnásobok výkonu globálnej elektrickej siete.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.