EÚ bude financovať ‘Erasmus’ pre podnikateľov

Európska komisia chce ako súčasť Rámca pre podporu malých a stredných podnikov (Small Business Act) definovať schému, na základe ktorej bude môcť 870 začínajúcich malých a stredných podnikateľov môcť absolvovať polročný pobyt v inej členskej krajine EÚ, aby získali zručnosti pre širšie pôsobenie v rámci jednotného trhu. Polročné stáže by mali prebiehať počas budúceho roka.

Do schémy sa budú môcť zapojiť začínajúci podnikatelia, z ktorých každému bude pridelený etablovaný podnikateľ alebo firma z inej členskej krajiny. Počas polročného pobytu bude od neho získavať skúsenosti. Pomôcť pri tom by mali miestne obchodné komory a ďalšie sprostredkovateľské organizácie. Cieľom je tiež podporiť inovatívne a kreatívne podnikanie.

Podnikateľ, ktorý sa rozhodne absolvovať program podnikateľskej mobility, bude podporený sumou, ktorej mesačná výška sa bude odvíjať od životných nákladov krajiny, do ktorej sa rozhodne vycestovať; tzn. mesačne od 560 eur pre pobyt v Lotyšsku do 1.100 eur v Dánsku. Od podnikateľov by sa však požadoval aj ďalší osobný finančný príspevok, ktorý investujú do preukázania, že do inej členskej krajiny cestujú s uskutočniteľným obchodným zámerom.

„Začínajúci podnikatelia získajú schopnosti a pohľad, ktoré sú počas štartovacej fázy neoceniteľné, zatiaľ čo sa ich potenciál pre cezhraničné aktivity posilní, čo zvýši pravdepodobnosť pre ich úspech,“ hovorí Ben Nutters, riaditeľ združenia Eurochambers pre public affairs.

Maive Rute, predstaviteľka Európskej komisie pre podporu malých a stredných podnikateľov, hovorí, že zámer podporovať mobilitu podnikateľov sa podobá dlhodobému programu Erasmus, ktorý umožňuje študentom stráviť študijný rok na zahraničnej univerzite. Dopĺňa, že cieľom podnikateľskej mobility je posilniť kontakty medzi obyvateľmi krajín EÚ a podporiť podnikateľského ducha mladých ľudí.

„Európa úplne nerozvíja svoj podnikateľský potenciál a potrebuje povzbudzovať viac ľudí, aby sa stali podnikateľmi. 51 percent mladých Európanov sa zaujíma o vydanie sa na podnikateľskú dráhu , ale iba niektorí z nich premietnu svoju ambíciu do praxe,“ dopĺňa Rute.

Firmy v Európe sa tradične viac zameriavajú na národné trhy, než aby cielene rozširovali svoje obchodné príležitosti aj do iných krajín EÚ. Len 8 percent malých a stredných firiem exportuje svoje tovary a služby do inej členskej krajiny.

Rute odmietla obavy, že by pre projekt bolo potrebné intenzívne lákať veľa zabehnutých firiem. Uviedla, že aby bol projekt úspešný, stačí, aby sa do neho zapojilo 870 začínajúcich podnikateľov z celkového počtu cca 23 mil. malých a stredných firiem. Ak sa pilotná fáza projektu ukáže ako úspešná, bude naň vyčlenených dodatočných 5 mil. eur, doplnila.