EÚ investuje milióny eur na „inovatívnu medicínu“

V rámci Iniciatívy za inovatívnu medicínu bolo vybratých 15 hlavných výskumných projektov, ktoré sa budú implementovať na princípe verejno-súkromných partnerstiev. Európska komisia chce takýmto spôsobom podporiť biofarmaceutický priemysel v Európe.

Európska komisia prispeje na výskumné projekty sumou 110 mil. eur. Európsky farmaceutický priemysel investuje ďalších 136 mil. eur. Naviac, zapojené farmaceutické spoločnosti poskytnú i materiálne a ľudské zdroje – vedeckých pracovníkov, laboratóriá, materiál potrebný pre klinický výskum, doteraz získané poznatky a podobne. Európske peniaze budú rozdelené medzi firmy, pacientské organizácie a akademickú obec a výskumníkov.

Zámerom výskumu je lepšie pochopiť otázky a témy bolesť, cukrovka a niektoré astmatické a psychické ochorenia. Okem toho, časť bádania sa zameria i na zvýšenie bezpečnosti liečiv.

Európska komisia vyhlásila, že výskumné projekty sa zamerajú aj na riešenie dlhodobého problému, ktorým je pomalé uvádzanie medicínskych poznatkov na trh. Posilnená výmena informácií medzi výskumníkmi a lepšie vzdelávanie v rámci farmaceutického sektora sú kľúčovými súčasťami tohto plánu.

Iniciatíva je vôbec prvou, v rámci ktorej konkurenčné farmaceutické firmy spájajú svoje výskumné úsilie. Naviac, firmy spoločne s výskumnými centrami, pacientskými organizáciami a inými aktérmi vytvárajú konzorcium, ktorého cieľom je tvoriť všeobecne použiteľné a konkurencie schopné poznatky.

„Som rád, že toto jedinečné verejno-súkromné partnerstvo prinesie ovocie. Naším cieľom je, aby sa Európa stala pre biofarmaceutický výskum ligou šampiónov. V čase krízy je tento model spolupráce navrhnutý tak, aby odpovedal na oboje, ciele EÚ v oblasti konkurencieschopnosti a požiadavky verejného zdravotníctva,“ vyhlásil Janez Potočnik, komisár zodpovedný za vedu a výskum.

Arthur Higgins, výkonný riaditeľ spoločnosti Bayer Healthcare a prezident združenia európskeho farmaceutického priemyslu EFPIA, vyzvdvihol dôležitosť zdieľania informácií. Vyhlásil: „Som potešený, že tento priekopnícky model spolupráce medzi priemyslom a Komisiou bol naprieč Európou prijatý tak pozitívne. IMI stanoví nový štandard zdieľania informácií a výmeny poznatkov.“

Ďalšie kolo publikovania výziev na výskumné projekty prebehne na jeseň 2009. Komisia bude vyberať medzi návrhmi v oblasti výskumu onkológie, infekčných ochorení, chronických zápalových ochorení a manažmentu farmaceutických poznatkov. Zmluva o ďalších 15 výskumných projektoch by sa mala podpísať v novembri.