EÚ ocenila najlepších vynálezcov

foto: tvar fullerénu, zdroj: flick, autor: ! Polyhedra !

Cena, ktorú udeľuje Európsky patentový úrad má pomôcť zviditeľniť dosiahnuté výsledky v oblasti vedy a výskumu v európskych, ale aj tretích krajinách, a zároveň zlepšiť kreativitu a motivovať vynálezcov v propagácii svojich produktov.

Tohtoroční víťazi

Galavečer pri príležitosti odovzdávania cien sa uskutočnil tento rok na konci apríla v Madride počas Európskeho patentového fóra.

V oblasti priemyslu vyhrali Albert Markendorf zo Švajčiarska a Raimund Loser z Nemecka, ktorí pracujú pre spoločnosť Leica Geosystem. Dvojic vynašla trojdimenzionálny skenovací a merací prístroj T- Scan, ktorý výrazne zjednodušuje prehliadanie priemyselných súčiastok. Výsledkom je zlepšenie konečnej kvality produktov. „Pri vrtuli veternej turbíny tak môžete zmerať jej štruktúru, aby ste dostali správny tvar a v konečnom dôsledku aj lepšiu efektívnosť,“ uvádza Loser.

Prístroj sa navyše na rozdiel od svojich predchodcov veľmi ľahko používa a je prenosný. To je „veľkou výhodou najmä pri produktoch, ktoré vážia tonu“ ako napríklad automobily, či lietadlá. Medzi ich zákazníkov patria v súčasnosti Audi, Daimler, Toyota, Boeing, či Airbus.

V druhej kategórii malých a stredných podnikov vyhrali opäť nemeckí vynálezcovia Jürgen Pfizer a Helmut Nägele z Franuhofer inštitútu pre chemické technológie. Ich produktom je plastický materiál vyrobený „z tekutého dreva“- podľa vlastných slov tak vynašli spôsob ako vyrábať plasty nie z ropy, ale z čiastočiek dreva. Látka má rovnaké vlastnosti ako drevo, ale môže sa spracovávať ako plast. „To je ideálne pre výrobu pracovných či hudobných nástrojov, detské hračky, či dokonca pre komponenty v automobilovom priemysle,“ hovorí Pfizer a dodáva:  „Všetko, čo sme vedeli o technológii výroby plastov nám hovorilo, že toto nemôže fungovať. Bolo treba spraviť praktické testy, aby sa dokázalo, že môže. Našim cieľom je prispieť k trvalej udržateľnosti na našej planéte.“

Mimoeurópskymi víťazmi tretej kategórie sa stali americkí inžinieri Sanjai Kohli a Steven Chen, ktorí stáli pri zrode navigačného systému GPS určeného na komerčné účely.

Napokon, v poslednej kategórii porotcovia za celoživotné dielo ocenili nemeckého jadrového fyzika Wolfganga Krätschmera. Ten objavil metódu produkcie veľkého množstva fullerénov- skupiny alotropických modifikácii čistého uhlíka, ktoré sa dnes môžu využívať v nanotechnológiách a v ďalších priemyselných odvetviach, napríklad na výrobu nanotrubíc, „toho najflexibilnejšieho a najpevnejšieho vlákna, aké si viete predstaviť,“ hovorí Krätschmer.

Tohtoročným cenám tak nominovali kreatívne riešenia priaznivé k životnému prostrediu, pričom hlavnými víťazmi sa stali vynálezcovia z Nemecka, ktorí dominovali vo všetkých kategóriách. Svoje zastúpenie medzi nominovanými malo tento rok aj Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Taliansko či Španielsko.

Minulý rok sa medzi ašpirantmi na cenu ocitol v kategórii Malé a stredné podniky aj Slovák Bartolomej Janek, technický riaditeľ spoločnosti Spinea, a to vďaka svojmu vynálezu ložiskového reduktora Twin Spin.