EÚ ocenila regióny za inovatívne projekty

zdroj: flickr, Giampaolo Squarcina (some rights reserved)

Predstavitelia Komisie pre EurActiv povedali, že rastúci záujem o túto súťaž by mohol napomôcť k lepšej výmene informácií medzi členskými štátmi EÚ.

Cena umožňuje Komisii zdôrazniť určitý aspekt inovácií, pričom každý rok stanoví iné priority. V tomto roku sa pozornosť sústredila na niekoľko kľúčových tém ako integrácia imigrantov v mestských oblastiach, či pokrytie širokopásmovým pripojením v menej rozvinutých regiónoch.  

Víťazi

Súťaž uvádzal eurokomisár pre regióny Johannes Hahn a poľský europoslanec Jan Olbrycht, ktorý bol zároveň predsedom poroty. Celkovo sa udelili šesť cien: dve v oblasti CityStar, teda Mestské hviezdy, tri v oblasti informačných a komunikačných technológií a jedna v oblasti informácie a komunikácia.

Mestskými hviezdami sa tento rok stali centrum C-Mine v Belgicku- bývalá priemyselná továreň, ktorá sa zmenila na miesto podnikania a aktivít pre návštevníkov- a Inštitút Micro- Finance v Švédsku, čo je projekt zameraný na pomoc ženách imigrantkám, aby sa ľahšie dostali k podnikateľským pôžičkám.

V oblasti informačných a komunikačných technológií zvíťazili litovské Langas j Ateitj alliance poskytujúce kurzy na zlepšenie počítačových zručností, francúzsky región Auvergne za svoje vysokorýchlostné internetové pokrytie a telemedicínsky projekt v Nemecku zameraný na zníženie hospitalizácie ľudí.

Cena za informácie a komunikácie putovala litovskej webovej stránke www.esparama.lt, ktorá poskytuje jasné a jednoducho dostupné informácie o využívaní štrukturálnych fondov v krajine.

Plnia ceny svoj účel?

Hoci ceny poskytujú projektom potrebnú publicitu, niektorí sa pýtajú, či sa súťaži darí napĺňať jeden zo svojich hlavných cieľov, a to zlepšovanie informovanosti o osvedčených postupoch jednotlivých regiónoch, či „podnecovanie výmeny skúseností“.

V rozhovore pre EurActiv predstaviteľ Komisie argumentoval, že podľa rastúceho počtu prijatých žiadostí z roka na rok je jasné, že cena spĺňa svoj účel.

„Keďže hlavným cieľom je transparentnosť a zdieľanie informácií, to, že sú (ceny) čoraz populárnejšie je dobrým znamením,“ povedal predstaviteľ a dodal: „Vznikla tým pozornosť médií okolo finalistov a víťazov, čo ich dostalo pod drobnohľad verejnosti a umožnilo kontakt medzi účastníkmi.“

Projekty sú tiež dobrým príkladom využívania prostriedkov z EÚ určeným na regionálny rozvoj.

Ich ďalším pozitívom je, že ceny v sebe nezahŕňajú hotovostnú odmenu. „Na pokrytie cestovných nákladov poroty a ich času, trofejí a vytvorenie troj- až päťminútových videí je vyčlenený skromný rozpočet vo výške približne 30 tisíc eur. Tie pochádzajú z rozpočtu Komisie na komunikáciu,“ uzatvára.

Think tank Open Europe, ktorý je známy svojou dlhodobou kritikou regionálnej politiky EÚ však nadšenie Komisie z ceny veľmi nezdieľa. „Hoci by sa istotne mali podporovať efektívnejšie spôsoby využívania kohézneho fondu, jeden by si myslel, že EÚ má teraz na tanieri väčšie veci ako zaoberanie sa sebegratulačnými ceremóniami, ktoré sú na úkor daňových poplatníkov,“ povedal jeho riaditeľ Mats Persson.