EÚ odmieta povoliť štátnu pomoc na podporu nových technológií

zdroj: Flickr, autor: Robert August Peterson

Vyjadrenie eurokomisárky prichádza v čase, kedy Európska komisia ustanovila novú expertnú skupinu zameriavajúcu sa na vývoj inteligentných technológií v Európe, akými sú napríklad fotonika, nano- a biotechnológie, či nano elektronika.

„V tomto prostredí napätej fiškálnej situácie sa rozhodne nemôžeme vybrať cestou subvencií. Potrebujeme udržateľné investície do správnych oblastí a potrebujeme eliminovať bariéry v podnikaní,“ povedala komisárka pre digitálnu agendu počas tlačovej konferencie o takzvaných Key Enabling Technologies (KET)- technológiách budúcnosti kam spadajú napríklad nano- a biotechnológie, nanoelektronika, či fotonika.

Hoci Kroes úplne nezavrhla myšlienku využívania štátnej pomoci ako impulzu na podporu investícií do inteligentných technológií, jej postoj je výrazným obratom v porovnaní s predchádzajúcim postojom EÚ v tejto otázke. V dokumente, ktorý naznačuje, akým smerom sa chce Komisia v rámci KET technológií uberať, sa priamo uvádza, že „dobre namierená štátna pomoc, ktorá odpovedá na zlyhania trhu, je vhodným nástrojom na zvýšenie výskumu a vývoja, a podporu inovácií v EÚ“.

Dokument, ku ktorého zverejneniu došlo v septembri 2009, je odpoveďou na zvýšenie množstva poskytovanej štátnej pomoci zameranej na podporu výskumu a vývoja v Európe.

Ak Kroesovej postoj odráža názor ostatných eurokomisárov na túto oblasť, potom si technológie budúcej generácie budú musieť zvyknúť na nižšiu podporu z verejných zdrojov v nasledujúcich rokoch.

Podľa údajov Komisie je „navyše podiel high tech na celkovej výrobe v Japonsku o 33 percent a v Spojených štátoch dokonca o 50 percent vyšší ako v Európe,“ uvádza komuniké Komisie.

Potenciál nových technológií

„Väčšina produktov a služieb, ktoré budú k dispozícii v priebehu nasledujúcich piatich až desiatich rokov stále nie sú známe, ale budú založené na technológiách novej generácie,“ povedal eurokomisár pre priemysel Antonio Tajani.

Nové technológie, takzvané KET, verejnosť viac- menej nepozná, i keď sú základom pre technológie využívané na dennej báze, ktoré menia životný štýl a predstavujú kľúčové faktory ekonomického rastu. Najbežnejším príkladom toho sú mobilné a smart telefóny. Jednoduché zariadenia obsahujú niekoľko čipov- ktoré patria do rodiny mikro- elektroniky. Kamery napríklad sú plné fotoniky, pričom ďalšie prístroje využívajú nanotechnológie, nové materiály a v budúcnosti budú pravdepodobne obsahovať aj biotechnológie.

Technológie KET sa vo všeobecnosti využívajú aj v zariadeniach satelitnej komunikácie, elektrických autách, fotovoltaických bunkách a diagnostických systémoch- napríklad prístrojoch na okamžité testovanie vtáčej chrípky.

Expertná skupina o KET

Európska komisia vytvorila v snahe riešiť štrukturálne problémy EÚ v oblasti výskumu a inovácií, a najmä v strategickom sektore KET. Skupina začala svoju činnosť tento týždeň a pozostáva z vysokých predstaviteľov priemyslu a akademikov. Jej cieľom je vytvoriť dlhodobú stratégiu pre nové technológie v rámci Európy. Výsledky ich práce Komisia využije vo svojom dokumente, ktorý predstaví v roku 2011.