EÚ otvára cestu pre technológie 4G

zdroj europarl.europa.eu

Toto pásmo v súčasnosti využívajú výlučne bezdrôtové komunikačné systémy UMTS (teda systémy univerzálnej mobilnej telekomunikačnej služby), známe aj ako siete 3G.

Týmto rozhodnutím sa členským štátom ukladá povinnosť sprístupniť predmetné spektrum najneskôr do 30. júna 2014. Zároveň sa v ňom ustanovujú harmonizované technické podmienky, ktoré umožnia súčasné fungovanie rozličných technológií.

EÚ tak bude mať k dispozícii 1 000 MHz pre vysokorýchlostné bezdrôtové širokopásmové pripojenia, čo je dvojnásobok spektra, ktorý na tento účel poskytujú Spojené štáty.

Komisia očakáva od tohto kroku zvýšené investície do mobilných sietí, viac širokopásmových služieb a rýchlejšie prenosy dát.

Opatrenie taktiež prispieva k naplneniu cieľa, ktoré si vytýčila digitálna agenda EÚ a to pokryť Úniu do roku 2020 širokopásmovým pripojením s rýchlosťou minimálne 30Mb/s.

Podľa podpredsedníčky EK Neelie Kroesovej, bude môcť EÚ lepšie upokojiť rastúci dopyt po širokopásmovom pripojení.  

„Uvítam, ak členské štáty budú rýchlo konať a zmenia platné licencie. Rýchlejšie bezdrôtové pripojenie v Európe predstavuje výhodu pre nás všetkých,“ vyhlásila Kroesová, zodpovedná za digitálnu agendu EÚ.

Podľa rozhodnutia EK sa ustanovuje harmonizovaná liberalizácia pásma 2 GHz (1920-1980 MHz v páre s 2110-2170 MHz) vo všetkých členských štátoch, s cieľom vyhnúť sa v budúcnosti rozdrobeniu vnútorného trhu pri tomto pásme.

Európska komisia sa usiluje o reformu rádiového spektra. Jej súčasťou má byť analýza súčasného využívania spektra a stimulácia inovácií, efektívnejšie využívanie spektra, nové investície do sektora a odstraňovanie bariér jednotného trhu pre spektrum.

„Musíme tento vzácny zdroj optimalizovať jeho opätovným využívaním a vytvorením jednotného trhu v tejto oblasti. Potrebujeme jednotný trh pre spektrum, aby sme sa opäť dostali medzi svetovú špičku v oblasti mobilných a dátových služieb a prilákali viac investícií do výskumu a vývoja,“ vysvetľuje Kroesová.