EÚ podporí medicínsky výskum ďalšími miliónmi eur

Európska komisia a Európska federácia farmaceutického priemyslu oznámili, že v blízkych mesiacoch podporia v rámci spoločnej Iniciatívy za inovatívnu medicínu (IMI) inovatívne zámery v medicínskom a farmaceutickom výskume.

Na podporu terajšieho kola projektov je z prostriedkov EÚ vyčlenená suma 156,3 mil. eur. V rámci balíka IMI, ktorý bol schválený pred letom 2009, sa celkovo do inovatívnej medicíny investuje 246 mil. eur z verejných zdrojov.

Iniciatíva zvýši atraktívnosť európskeho farmaceutického priemyslu, farmaceutického výskumu a vývoja a zabezpečí, aby sa nové poznatky čím skôr využívali v liekoch a liečebných postupoch, vyhlásil Janez Potočnik, člen Európskej komisie zodpovedný za vedu a výskum.

Existuje všeobecné presvedčenie, že európsky biomedicínsky výskum v súčasnosti stagnuje. Spôsobuje to najmä fragmentovaná infraštruktúra a tvrdenia samotných vedcov, že po vstupe Smernice o klinickom testovaní sa stal výskum predraženým.

Výkonným riaditeľom IMI sa stal Michel Goldman, profesor imunológie na Lekárskej fakulte Slobobnej univerzity v Bruseli (ULB). Svojho postu sa ujme dnes, 16. septembra 2009. Jeho menovanie má aj symbolický rozmer – má byť impulzom pre reformu infraštruktúry vo farmaceutickom a medicínskom výskume v Európe.

Druhé kolo výziev v rámci IMI sa uskutoční na konci budúceho mesiaca. Výskumné zámery sa budú musieť dotýkať 9 tém, medzi nimi aj zvýšenia efektívnosti liečiv, efektívnejších diagnostických metód v klinickom testovaní a elektronických zdravotných záznamov.

Pozície

Janez Potočnik, komisár pre vedu a výskum, podčiarkol doterajšie prínosy iniciatívy: "IMI je našou odpoveďou na potrebu zvýšiť atraktivitu farmaceutického výskumu a vývoja v Európe a na zabezpečenie, že výsledky primárneho výskumu môžu byť čo najskôr využité v novej inovatívnej liečbe. Čoskoro by sme mali uvidieť výsledky tohto nového vzrušujúceho výskumu [..] nová inovatívna medicína by mala prichádzať k európskych pacientom rýchlejšie."

Arthur J. Higgins, výkonný riaditeľ Bayer HealhCare a prezident EFPIA, ocenil spoluprácu Európskej komisie a farmaceutického priemyslu: "IMI je jasným stanoviskom, že zámerom Európy je byť na čele biofarmaceutických inovácií. Urýchlením a optimalizáciou procesov R&D sa šnažíme prekonať stagnáciu vo výskume liekov."

"Pre tento dôvod sme už investovali 246 mil. – vrátane 136 mil. zo zdrojov priemyslu – vo forme úspešných návrhov. Najväčším úspechom tento iniciatívy je spájanie síl inak si konkurujúcich farmaceutických spoločností s akademikmi."

Profesor Michel Goldman, novovymenovaný výkonný riaditeľ iniciatívy IMI, vyhlásil: "Veľmi rád sa pripájam k IMI v takomto vzrušujúcom momente jej rozvoja. Na základe svojich predošlých skúseností s verejno-súkromnými partnerstvami bude mojou prvou prioritou posilnenie mostov medzi akademickým svetom a priemyslom v záujme pacientov."