EÚ podporí vývoj videohier

Zdroj: Wikipedia

Komunitárny program Tvorivá Európa už odštartoval nové programové obdobie 2014-2020 prvými výzvami.

V podprograme Media, ktorý je zameraný na audiovizuálne diela, je aktuálna napríklad výzva na uchádzanie sa o podporu konceptu a vývoja videohier.

Uchádzať sa môžu európske firmy (nie len z členských krajín EÚ), ktoré pracujú na vývoji digitálnych videohier bez ohľadu na platformu alebo spôsob distribúcie. Hry ale musia byť určené na komerčné využitie.

Hodnotiť sa bude kvalita vývojovej stratégie a potenciál európskeho a medzinárodného využitia, kvalita obsahu, originalita konceptu v porovnaní s existujúcimi dielami a kvalita stratégie financovania a výroby.

Zohľadní sa aj kvalita distribučnej a marketingovej stratégie a udržateľnosť cieľového publika, kvalita tímu či kvalita herného plánu. Každá s týchto kategórií sa boduje prílušným počtom bodov.

Zvýhodnené budú návrhy s krajín s nízkou produkčnou kapacitou, projekty zamerané na mladé publikum, ako aj to, ak ide o koprodukciu s inou krajinou, ktorá je tiež oprávnená čerpať z programu.

Celkový rozpočet výzvy je 2,5 milióna eur, výška jednotlivej dotácie sa má pohybovať medzi 10 a 50 tisíc eur  v prípade vývoja konceptu a až do 150 tisíc eur v prípade vývoja projektu.

Príspevok môže pokrývať 50 % oprávnených nákladov.

Kompletné informácie o výzve, nájdete tu.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.