EÚ podporí zhodnocovanie poľnohospodárskeho odpadu

Zdroj: ZME/ Wikimedia

Európska komisia v rámci Svetového dňa potravín (16. október) predstavila výskumný projekt, ktorý má zabezpečiť premenu potravinového odpadu ma krmivo pre zvieratá.

Poľnohospodárstvo je kľúčovou zložkou európskych politík, pretože zabezpečuje dostupnosť potravín, zaisťuje udržateľné riadenie prírodných zdrojov a podporuje rozvoj vo vidieckych oblastiach.

Komisia očakáva, že do roku 2050 sa celosvetový dopyt po potravinách zvýši o približne 70%. S pribúdajúcou popularitou využívania biomasy ako alternatívneho paliva, ktorá už v súčasnosti zaberá značnú časť poľnohospodársky využiteľnej pôdy, sa zároveň očakáva zvýšený tlak na zabezpečenie dostatočného množstva potravín.

V súčasnosti sa EÚ podieľa na celosvetovom exporte potravín asi 18 % v hodnote 76 miliárd EUR.  Ďalší rozvoj však brzdí poľnohospodársky odpad. Ročne sa na svete premrhá približne 1,3 miliardy ton, pričom tona poľnohospodárskeho odpadu stojí daňových poplatníkov približne 55 – 99 EUR.

Európska únia sa preto rozhodla investovať viac ako 4 miliardy EUR v rámci programu Horizont 2020 do výskumu a inovácie európskeho biohospodárstva. Výskumný projekt NOSHAN má premieňať poľnohospodársky odpad na krmivo pre zvieratá, čím by sa výrazne znížila závislosť EÚ od dovozu krmív, vytvorili by sa nové pracovné miesta najmä vo vidieckych oblastiach a zvýšila by sa konkurencieschopnosť európskych výrobcov krmív na svetovom trhu.

V rámci projektu NOSHAN sa nahrádzajú kŕmne suroviny, ktoré tvoria asi 90-95% krmiva, potravinovým odpadom, najmä zo zeleniny, ovocia a mliečnych výrobkov, a to pri nízkych nákladoch a nízkej spotrebe energie.

Vedecký koordinátor projektu NOSHAN Montse Jorba tvrdí, že ovocie a zelenina majú zo všetkých potravín najvyšší podiel na zbytočnom odpade, ktorý predstavuje značné plytvanie zdrojmi, vrátane vody, pôdy, energie, práce a kapitálu.

Projekt pozostáva z výskumných stredísk, univerzity a podnikov zo Španielska, Belgicka, Talianska, Nemecka, Francúzska, Holandska a Turecka a mal by byť ukončený do roku 2016.