EÚ preskúma dohody v oblasti generických liekov

Pozadie

Európska únia strávila viac ako dva roky vyšetrovaním farmaceutického odvetvia pre podozrenie z porušovania hospodárskej súťaže. Vyšetrovanie začalo v januári 2008 ako odpoveď na obavy, že na trh sa dostáva menej liekov vďaka tomu, že veľké farmaceutické spoločnosti bránia prístupu spotrebiteľov ku generickým liekom.

Medzi odvetvím a Európskou komisiou vzniklo napätie, ktoré vyústilo v sériu dramatických prehľadaní priestorov najväčších farmaceutických spoločností v januári až novembri 2008.

Predbežná správa publikovaná v novembri 2008 spoločnosti obvinila z používania nekalých praktík v snahe zabrániť vstupu generických liekov na európske trhy. Podľa Novembrovej správy sa najväčšie firmy snažili o uplatnenie viacerých patentov na jeden liek v snahe predĺžiť jeho životnosť. Zároveň sa pokúšali zabrániť konkurencii vo vývoji nových liekov.

Určité uvoľnenie nastalo vo farmaceutickom priemysle po tom, čo Komisia zvolila v správe z júla 2009 o niečo jemnejší tón.

Postoje

Strážca pravidiel hospodárskej súťaže v rámci EÚ povedal, že si od farmaceutických spoločností vyžiadal kópie ich urovnaní v otázke patentov. Žiadosť sa týka dohôd uzavretých medzi tvorcom patentu a generickou farmaceutickou spoločnosťou v období júl 2008 až december 2009.

Komisia spoločnosti neuviedla, no britské AstraZeneca PLC a GlaxoSmithKline potvrdili, že ich Komisia ohľadne patentových sporov a ich urovnaní kontaktovala.

„Dostali sme požiadavku od Európskej Komisie, v rámci ich súčasného vyšetrovania, o poskytnutie informácií týkajúcich sa interakcie s producentami generických liekov,“ povedala hovorkyňa GlaxoSmithKline Claire Brough.

Druhý najväčší výrobca liekov v Nemecku, súkromná spoločnosť Boehringer Ingelheim tiež potvrdila, že obdržala od Komisie dotazník a že s ňou spolupracuje.

Hovorkyňa pre AstraZeneca povedala, že spoločnosť si je istá tým, že všetky jej dohody sú v súlade so zákonom a priniesla pozitíva ako pre spotrebiteľov tak i stranám, ktoré dohodu uzavreli.

„Komisia sa zameriava najmä na hľadanie tých patentových dohôd, z ktorých vyplýva, že spoločnosť zaplatila výrobcovi generických liekov za to, že pozdrží príchod generického lieku na trh,“ uviedla včera (12. januára) vo svojom stanovisku EK.

Vyšetrovanie odvetvia

Najnovšia iniciatíva EK je ďalším krokom pri prešetrovaní farmaceutického priemyslu. Komisia prisľúbila,  že bude stíhať spoločnosti podozrivé z porušovania hospodárskej súťaže. Stalo sa tak po tom, čo vyšetrovanie preukázalo, že niektoré praktiky farmaceutických výrobcov pripravili prevádzkovateľov zdravotnej starostlivosti v rokoch 2007 až 2008 o približne tri miliardy eur.

Komisia sa doposiaľ pri vyšetrovaní zamerala aj na niekoľko producentov generických liekov – najmä firmy Matrix Laboratories, v súčasnosti divíziou Mylan., Niche Generics, časť Unichem Laboratiories a izraelská Teva Pharmaceutical Industries.

„Vyšetrovanie farmaceutického odvetvia Komisiou poukazuje na závažné nedostatky v tomto odvetví. Oblasťou záujmu sú v súčasnosti patentové dohody,“ uviedla v prehlásení eurokomisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroes.

„Potrebujeme monitorovať tento druh dohôd [patentové dohody], aby sme lepšie pochopili kto a za akých podmienok ich uzatvára. Toto monitorovanie nám zároveň poskytne možnosť jednať ak to bude nevyhnutné,“ dodala.

Komisia dodala, že dohody podrobí analýze a následne vydá správu.