EÚ sa snaží dobehnúť USA v digitálnom hospodárstve

Foto: flickr.com (Ezu)

V Bruseli sa uskutočnilo stretnutie venované zlepšeniu digitálneho hospodárstva. Ministri sa zhodli na tom, že čas na dobehnutie prekvitajúceho digitálneho hospodárstva v Spojených štátov sa kráti.

Ich vyjadrenia prichádzajú po tom, čo eurokomisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroes osobne predstavila svoj 39- stranový plán na podporu odvetvia informačných a komunikačných technológií v rámci EÚ- najmä pomocou rýchlejšieho a dostupnejšieho internetového spojenia a eliminovaním prekážok pri cezhraničnom elektronickom obchodovaní.

Ako presvedčiť začínajúce firmy, ako ostali v Európe

Francúzsko zaujalo obzvlášť tvrdý postoj voči nedostatočnej konkurencieschopnosti EÚ v porovnaní so Spojenými štátmi a ázijskými krajinami. „Nechceme, aby naše firmy utekali do USA, lebo naše trhy sú príliš roztrieštené,“ povedala francúzska ministerka zodpovedná za digitálne záležitosti Nathalie Kosciusko- Morizet. Dodala tieže, že by bola v budúcnosti rada svedkom koherentnejšieho trhu pre „Facebooky a YouTuby budúcnosti“.

Diplomati potvrdili, že ministri Kroesovej plán vo veľkom uvítali, keďže podľa nich zodpovedá ich národným záujmom na podporu konkurencieschopnosti a prepojiteľnosti v elektronickej komunikácii.

Nemecký minister pre hospodárstvo a technológie Rainer Brüderle ku kritike tiež pridal a žiada o väčší pokrok v oblasti digitálnej agendy, ktorá je vo väčšine bodov v súlade s plánom krajiny v oblasti elektronickej komunikácie.

Brüderle tiež pred zástupcami tlače vyjadril nádej, že krajiny, ktoré bojujú so škrtaním rozpočtov ako napríklad Grécko sú rovnako zaangažované napĺňať plán, ktorý im má pomôcť zvýšiť výkonnosť ich ekonomík.

Začínajúce firmy v Spojených štátoch majú omnoho viac dôvodov na radosť ako ich európski kolegovia. Dôvodom sú napríklad lacnejšie patenty, menej prísne pravidlá o bankrote a živší trh s rizikovým kapitálom. Náklady na patentovanie v Európe sú totiž podľa správy Združenia konkurencieschopných technológií  takmer päť krát vyššie ako v USA a tri krát vyššie ako v Japonsku.

Francúzska ministerka zároveň svojich kolegov vyzvala, aby tvrdšie pracovali na zadefinovaní stratégií, ktoré by zachovali nezávislosť internetu- teda na spôsobe ako poskytovateľom internetových služieb zabrániť v uvaľovaní reštrikcií na to, aký obsah si môže spotrebiteľ pozrieť na internete. „V Európe nemáme takú živú debatu o internetovej neutralite ako v Spojených štátoch,“ povedala francúzska ministerka.

Internet ďalšej generácie

Skutočným predmetom záujmu EÚ je však odpoveď na otázku ako investorov presvedčiť, aby investovali do zlepšenia internetovej infraštruktúry v Únii. O tejto oblasti ale ministri, ktorí v tomto smere čakajú na návrh zo strany Komisie, nediskutovali. Neelie Kroes pritom plánuje predstaviť svoj návrh o internetovom Prístupe novej generácie v priebehu júna až septembra tohto roku. Jej publikovanie zdržali najmä konzultácie s jednotlivými trhovými hráčmi.

Teoreticky je cieľom návrhu napísať stratégiu, ktorá povzbudí investície veľkých telekomunikačných spoločností do infraštruktúry vo vidieckych oblastiach a zároveň vytvorí správne podmienky pre malých operátorov, aby si získali svoje miesto na trhu. Predošlé návrhy zlyhali po tom, čo súčasní sieťoví operátori začali mať pocit, že je ohrozená ich pozícia na trhu.

Telekomunikačný regulátor bude mať sídlo v Rige

Ministri pre telekomunikácie tiež odsúhlasili, že nové sídlo Európskeho regulátora pre elektronickú komunikáciu (BEREC) bude v lotyšskom hlavnom meste. Schválili tak návrh tamojšieho ministra pre dopravu a komunikácie Kaspara Gerhardsa z marca tohto roku.

Lotyšško je totiž jedným z mála štátov EÚ, ktoré na svojom území doteraz nemali žiadnu európsku agentúru. Malou položkou na ministerskej agende bol aj plán na vytvorenie kódexu internetových práv v rámci EÚ. Podľa Kroesovej Komisia tento kódex zverejní do roku 2012 a v ňom zosumarizuje existujúce práva používateľov digitálnych technológií v prehľadnej a dostupnej podobe.