EÚ sa stáva negramotnou

Európske krajiny EÚ začínajú mať čoraz väčší problém s negramotnosťou. Za posledné roky sa im nepodarilo znížiť počet obyvateľov, ktorí majú základné problémy s čítaním a písaním. Hoci Lisabonská stratégia hovorí o cieli znížiť počet negramotných o 20%, pravdou je, že od roku 2000 sa ich počet zvýšil o rovnú desatinu.

V celkovom rebríčku kvality vzdelávania sa na posledných priečkach umiestnili Rumunsko a Bulharsko. Percento obyvateľov, ktorých možno z hľadiska vzdelania označiť za „neúspešných,“ sa vyšplhalo nad päťdesiat percent. Na druhej strane, najlepšie výsledky dosiahlo Fínsko (4,8% neúspešných). Nasleduje ho Írsko (12,1%) a Estónsko (13,6%).

Hoci vzdelávanie v EÚ trpí niektorými vážnymi nedostatkami, dosiahlo aj úspechy. Členské krajiny každoročne znižujú počet študentov, ktorí opustia základné a stredné školy pred ich úspešným ukončením. Narastá počet absolventov s vyšším stredným a univerzitným vzdelaním. Súčasne sa čoraz viac obyvateľov rozhoduje vstúpiť do procesu celoživotného vzdelávania.

  • Najvyšší nárast počtu absolventov v odboroch matematické, prírodné a technologické vedy dosahuje od roku 2000 Poľsko.
  • Švédsko dosahuje výnimočne dobré výsledky v oblasti celoživotného vzdelávania.
  • Slovensko, Česká republika a Poľsko sú najúspešnejšími krajinami z hľadiska nárastu absolventov vyššieho stredného vzdelania. Súčasne sa im efektívne darí znižovať počet žiakov, ktorí opúšťajú školy predčasne.

Hodnotiaca správa 2008 je už piatou v poradí.