EÚ sa sústreďuje na kreatívne odvetvia

inštalácia v meste Liverpool, kedy bol hlavným mestom kultúry (2008), zdroj: flickr, allan5819

Jedným z kľúčových elementov plánu Bruselu na rozvoj odvetvia, ktoré už v súčasnosti vytvára približne päť miliónov pracovných miest, je podpora malých podnikov.

Súčasťou rastúceho priemyslu, ktorý tvorí približne 2,6 percenta európskeho HDP, sú napríklad rôzne druhy umenia, kultúrne dedičstvo, film, hudba, vydavateľská činnosť, dizajn a nové médiá. Stále je však potrebné uvoľniť plný potenciál tohto sektoru, hovorí Európska komisia, ktorá pri tejto príležitosti predstaví Zelenú knihu a začne verejné konzultácie.

Zelenú knihu privítal najmä hudobný priemysel, ktorý ocenil najmä dôraz, ktorý sa v dokumente kladie na malé a stredné podniky a prístup na trh.

Komisia hovorí, že propagovanie investícií je kľúčové pre prekvitanie sektoru a k tomu, aby sa zlepšil trvaloudržateľný rast.

„Európske kultúrne a kreatívne odvetvia sú nielen nevyhnutné pre kultúrnu diverzitu nášho kontinentu, ale aj jedným z našich najdynamickejších hospodárskych sektorov. Môžu zohrávať dôležitú úlohu pri vyvádzaní Európy z krízy,“ povedala eurokomisárka pre vzdelávanie, kultúru, multilingualizmus a mládež Androulla Vassiliou.

Digitalizácia a globalizácia otvárajú nové trhové príležitosti, najmä pre malé podniky, povedala. Tieto podniky však veľmi často čelia prekážkam pri napĺňaní ich plného potenciálu.

Pre mikropodniky ostáva výzvou najmä hľadanie inovatívnych zdrojov financovania a získavanie toho správneho mixu kreatívnych a manažérskych schopností.

Kultúrne a kreatívne odvetvia tiež prispievajú k väčšej konkurencieschopnosti a sociálnej kohézii miest a regiónov v Európe, povedala eurokomisárka. Európske mestá kultúry ako Lille, Liverpool a iné ukázali, že investovanie v tomto odvetví vytvára pracovné miesta a pomáha meniť obraz miest, uvádza Komisia.

Kultúrne a kreatívne odvetvia sa podľa Komisie tiež prelievajú do veľkého množstva iných odvetví a spoločností. Tá poukazuje na to, že mnohí dizajnéri sa napokon stali dôležitou súčasťou manažérskeho tímu mnohých veľkých spoločností.

Verejné konzultácie k Zelenej knihe budú prebiehať do konca júla tohto roku.