EÚ sa tento týždeň zameria na nedostatok IT odborníkov

(zdroj: Szymon Wałowski/Flickr)

„Dnes až 90 % pracovných miest vyžaduje aspoň základnú znalosť IKT zručností,“ hovorí eurokomisárka pre zamestnanosť Marianne Thyssenová. Na úvod tretieho ročníka Európskeho týždňa programovania (EU Code Week) vyhlásila, že celoeurópske posilňovanie znalostí v tejto oblasti bude v roku 2016 jednou z jej priorít.

Záujem o odborníkov na informačné a komunikačné technológie rastie každoročne o 3 %. Mnohé voľne miesta v odbore zostávajú neobsadené. V roku 2020 by Európskej únii mohlo chýbať až 825 tisíc kvalifikovaných pracovníkov.

Zintenzívnenie vzdelávania v tejto oblasti je trend, ktorý prebieha naprieč celým kontinentom. Minimálne 15 členských štátov EÚ, vrátene Slovenska, už do svojich učebných osnov programovanie zaradilo. Niekde je dokonca povinné.

Katja Engelhardtová z Maastrichtskej univerzity tvrdí, že Európa musí ďalej riešiť pedagogické otázky a upraviť vzdelávací proces. „Potrebujeme viac náhľadov na skutočnú integráciu a pochopenie programovania na školách,“ vysvetľuje jedna z vedúcich pracovníčok výskumného projektu European Schoolnet.

Zvládne to každý

Prebiehajúci Európsky týždeň programovania má presvedčiť, že znalosti, ktoré môžu občania načerpať, využijú aj inde. „Programovanie nie je len písanie príkazov pre počítač. Táto činnosť v sebe zahŕňa riešenie problémov, komunikáciu, spoluprácu a kreativitu, ktoré sú nevyhnutné pre dnešné a budúce pracovné miesta.“ povedal Andrus Ansip, podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh.

Okrem mladých ľudí, na ktorých je akcia primárne zameraná, sa budú v triedach školiť učitelia, ktorí majú v danej oblasti rezervy. Pomáhať im v tom budú prední odborníci z IT sektora, ich kolegovia či súkromné technologické spoločnosti a mimovládne organizácie.

„EU Code Week má pomerne dobrú odozvu zo strany škôl, a to tak základných ako aj stredných,“ povedal pre EurActiv.sk Radovan Debnár zo spoločnosti Learn2Code. Dodal, že program pre základné školy ponúkli z vlastnej iniciatívy.

„V priestoroch Digipoint v Bratislave prebiehajú celý tento týždeň zaujímavé aktivity, ako napr. programovanie v Scratchi, programovania Lego robotov, 3D modelovanie alebo programovanie s Arduinom,“ vyzdvihol zaujímavosti Európskeho týždňa programovania Debnár.

Prehľad pojatí, ktoré prebiehajú na Slovensku, si môžete pozrieť na tejto mape.