EÚ summit prehodnotí Lisabon

Vo štvrtok sa v Bruseli zídu predsedovia vlád členských štátov EÚ na jarnom summite. Ten býva tradične venovaný najmä ekonomickým témam. Hlavným bodom rokovania má byť zhodnotenie Lisabonskej stratégie a stanovenie jej nových priorít na obdobie 2008 – 2010.

Komisár pre vzdelávanie Ján Figeľ v Bratislave potvrdil štyri nové priority Lisabonskej stratégie:

  1. Vedomosti a informácie: Podpora slobody pohybu vedomostí, ktorá sa označuje aj ako piata základná sloboda jednotného trhu po slobode pohybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu. Zahŕňa predovšetkým cezhraničné odstraňovanie prekážok na trhu práce pre vzdelaných ľudí, ktorí sa chcú zamestnať v inom členskom štáte, vzájomné uznávanie diplomov a kvalifikácie… "aby inžinier nemusel v zahraničí pracovať ako vodič kamióna," vysvetľuje Ján Figeľ.
  2. Podnikateľské prostredie: Vytváranie priaznivých podmienok pre malé a stredné podniky, nariadenie o štatúte európskej súkromnej spoločnosti, zákon o malých podnikoch pre Európu, zníženie administratívnej záťaže o 25% do roku 2012…
  3. Dokončiť kolo rokovaní z Doha o liberalizácii svetového obchodu, znížení poľnohospodárskych dotácií a posilnení prínosov globalizácie pre rozvojové krajiny.
  4. Ľudský potenciál a modernizácia trhu práce: Podpora a reforma vzdelávania, celoživotného vzdelávania, lepšie prepojenie školstva a praxe, flexikurita…

Lídri by mali dosiahnuť dohodu na kontroverznom balíku legislatívy zníženia emisií CO2 o 20% do roku 2020. Aby sa im lepšie rozhodovalo, mali by dostať aj špeciálnu správu, ktorá varuje, že sucho spôsobené klimatickými zmenami do roku 2020 najmä v severnej Afrike vyvolá „obrovské migračné tlaky na hranice EÚ a politickú nestabilitu, čo by mohlo vyvolať nové konflikty.“ Správu si vyžiadal Vysoký predstaviteľ EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Javier Solana. OECD minulý týždeň vydala štúdiu, ktorá potvrdzuje, že „existujú dostupné riešenia ekologických problémov“ a nestoja viac ako 1% globálneho HDP v priebehu najbližších 20 rokov.