EÚ tlačí na jednotné licencie v oblasti internetovej hudby

Pozadie

Hudobné autorské práva v Európe spravuje viacero spoločností, ktoré vyberajú patentové poplatky za to, keď sa piesne hrajú naživo alebo keď ich hrajú v médiách, vrátane internetu.

Zatiaľ sa týmto spoločnostiam darilo chrániť autorské práva na národnej úrovni, ale s rastom významu internetu rastie aj potreba vytvoriť cezhraničný biznis model v tejto oblasti.

V júli 2009 začala eurokomisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroes dláždiť cestu na vytvorenie celoeurópskej inkasnej spoločnosti keď sa jej podarilo presvedčiť 24 európskych spoločností na to, aby vo svojich kontraktoch upustili od klauzuly, ktorá autorovi hudby znemožňuje prechod do inej spoločnosti.

Postoje

K prerokovaniu oblasti manažmentu digitálnych práv dôjde pravdepodobne na májovom stretnutí ministrov telekomunikácií členských štátov EÚ v Madride, ako sa dozvedel EurActiv.

Európska komisia o zavedení kontroverzného celoeurópskeho systému licencovania diskutuje už od roku 2004, kedy sa Viviane Reding stala eurokomisárkou pre informačnú spoločnosť a médiá. Exekutíva EÚ po prvý raz svoje plány nahlas vyjadrila v tzv. reflekčnom dokumente v októbri 2009.

Jednokrokový nákup licencie

Digitálny priemysel a spotrebiteľské skupiny vyjadrili svoju odpoveď na dokument EÚ pod názvom “Kreatívny obsah na jednotnom európskom digitálnom trhu: Výzvy do budúcnosti.“

Komisia v tomto dokumente vyjadrila obavy z toho, že odpoveď Európy na internetovú ochranu autorských práv a pirátstvo vyústi v “protirečivé národné iniciatívy,“ ktoré poškodia konkurencieschopnosť Únie a jej kultúrne dedičstvo.

Ak sa Komisii podarí dosiahnuť jej zámer, národné inkasné spoločnosti, ktoré spravujú autorské práva na internete budú musieť integrovať svoje systémy. Ide o krok, ktorého sa niektoré spoločnosti obávajú už od začiatku deväťdesiatych rokov, kedy vyvstala táto myšlienka po prvý raz.

V praxi získajú online hudobné obchody ako iTunes alebo Amazon prístup k skladbám a CD nosičom európskych interpretov v jednom kroku, čím predídu konfliktným národným legislatívam a ďalším poplatkom inkasným spoločnostiam.

V súčasnosti musí mať interpret oddelenú dohodu o autorských právach s každým členským štátom EÚ, čo vedie k dodatočným nákladom. Navyše, používatelia často nemôžu získať prístup k obsahu, ktorého autorské práva spravuje iná krajina.

Podľa októbrového dokumentu by Komisia mohla spojiť dve existujúce autorské práva do jedného – menovite ide o právo na reprodukciu a na vystúpenie. Tieto práva si obyčajne zakupujú internetové služby, ktoré poskytujú sťahovanie a streamovaný obsah.

Najambicióznejší plán Komisie, takzvaný „jednokrokový obchod“, by poskytovateľom obsahu umožnil kúpiť licenciu, ktorá by pokryla celú škálu produkčných práv. Tá by zahŕňala niekoľko autorov, skladateľov, hudobných vydavateľov,  producentov a nahrávajúcich interpretov.

V októbrovom reflekčnom dokumente, ktorý je výsledkom spoločnej snahy oddelení informačnej spoločnosti a vnútorného trhu v rámci Komisie, bude pokračovať nová komisárka pre oblasť digitálnej agendy Neelie Kroes a nový eurokomisár pre vnútorný trh Michel Barnier hneď ako vo februári prevezmú úrad po svojich predchodcoch (EurActiv 13/03/09).

Vo svojej predošlek úlohe ako komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroes dokázala, že je zástankyňou celoeurópskeho modelu spoločného práva keď dosiahla s hudobnými značkami dohodu, ktorá ustanovuje voľný európsky repertoár – spoločný zoznam internetového obsahu (EurActiv 21/10/09).