EÚ vytvára skupinu „inovačných eurokomisárov“

zdroj: flickr, mars_discovery_district

Komisia by mala podskupinu, ktorá bude zodpovedná za inovácie, schváliť už tento týždeň. Očakáva sa, že jej členmi budú eurokomisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani, eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn, eurokomisár pre zamestnanosť László Ándor, eurokomisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroesová, eurokomisárka pre vzdelávanie Androulla Vassiliou, eurokomisár pre vnútorný trh Michel Barnier a eurokomisár pre energetiku Günther Oettinger.

Geoghegan-Quinn po prvý raz spomenula myšlienku vytvorenia inovačnej komisie počas svojho januárového híringu v Parlamente, pričom trvala na tom, že nepôjde len o „debatný krúžok“, ale o konkrétne výsledky.

Eurokomisárka od skupiny zároveň očakáva, že rozvinie diskusiu o tom, ako efektívne merať dopad vynaložených finančných prostriedkov na výskum a vývoj. Skupina predstaviteľov Komisie už v súčasnosti spolupracuje s ekonómami a podnikateľmi na vytváraní nových „indikátorov inovácií“, ktoré majú byť súčasťou Plánu výskumu a inovácií. Nové indikátory sú totiž podmienkou lídrov EÚ na udelenie súhlasu s investovaním troch percentá GDP na výskum. Lídri totiž na nedávnom stretnutí požadovali, aby sa meral nielen vstup, ale aj výstup v oblasti výskumu.

Geoghegan-Quinn minulý týždeň vo svojom príhovore Parlamentu tiež odkázala, že inovačná komisia bude pracovať na odstránení inovačných bariér v Európe. „Zameriame sa na všetky prekážky v inováciách. Chceme premeniť náš vynikajúci výskum na produkty, ktoré môžu naše spoločnosti priniesť na trh. Európa potrebuje odstrániť bariéry, ktoré sa nám dostávajú do cesty pri prechode z výskumu na predaj,“ povedala.

Neformálna výskumná skupina

Eurokomisárka pre inovácie chce zároveň založiť aj ďalšiu skupinu komisárov zapojených do portfólia výskumu, ktorí by sa stretávali na neformálnejšej báze. Táto „výskumná rodina“ komisárov by svoje stretnutia využívala na ovplyvňovanie výskumnej agendy., tvrdí Geoghegan- Quinn.

„Eurokomisári v oblastiach ako energetika, životné prostredie či doprava potrebujú priamy prístup k DG Research, aby boli schopní vykonávať výskum, ktorý je potrebný,“ povedala.

Inovácie budú zároveň jednou z kľúčových tém v novej stratégii EÚ 2020. Eurokomisárka preto v súvislosti so súčasným vytváraním dokumentov o výskume a vývoji dodáva: „Máme iba jednu príležitosť. Ak ju nevyužijeme, neviem, kedy príde ďalšia.“

Dodala tiež, že je potrebné, aby štrukturálne fondy riešili nerovnosti medzi regiónmi EÚ- v tomto procese má podľa nej zohrávať kľúčovú úlohu eurokomisár pre regióny Johannes Hahn.

Počas rozdeľovania portfólií v Komisii sa pôvodne zvažovalo, že zodpovednosť za výskum sa rozdelí medzi príslušných eurokomisárov- napríklad komisár pre energetiku by tak mal na starosti výskum v tejto oblasti či komisár pre dopravu by mal na starosti výskum v otázke mobility.

Napokon sa však rozhodlo, že celý výskum bude mať na starosti jeden eurokomisár, ktorý bude ale so svojimi kolegami spolupracovať.