EÚ znižuje byrokraciu vo vede a výskume

zdroj: Flickr, autor: Robert August Peterson

Jedným z prvých výsledkov zmien má byť zníženie administratívnej záťaže a nákladov práve pre malé a stredné podniky (MSP), ktoré sa uchádzajú o prostriedky zo 7. rámcového programu EÚ (FP7) pre výskum, teda o akúsi obdobu eurofondov pre oblasť vedy a výskumu. Uviedla to eurokomisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan- Quinn.

Za účelom zjednodušenia získavania prostriedkov na výskum a vyriešenia nezrovnalostí pri žiadaní o fondy a granty v rámci Únie včera (24. januára) komisárka ohlásila vznik novej riadiacej skupiny, ktorá sa má týmito záležitosťami zaoberať. „Tri zmeny, ktoré dnes ohlasujeme, ušetria milióny eur a prinesú vyššiu hodnotu za peniaze daňových poplatníkov. Povedú k lepším výsledkom v oblasti výskumu a k vytvoreniu nových tovarov a služieb. Takže ide o veľký príspevok k Únii inovácií a k stratégii Európa 2020,“ povedala Geoghegan- Quinn.

Nové opatrenia sú výsledkom obáv a kritiky zo strany uchádzačov a úspešných používateľov FP7, ktorí sa už dlhšiu dobu sťažovali na vysoké náklady a zdĺhavý proces pri získavaní financií. Ďalšie opatrenia na zjednodušenie celého procesu by mali byť súčasťou ďalšieho výskumného programu EÚ, ktorý bude hotový v roku 2013, uviedla eurokomisárka a dodala: „Potrebujeme nahradiť Kafku sedliackym rozumom. Potrebujeme poslať byrokraciu do skartovačky. Potrebujeme jednoduché a jasné pravidlá, ktoré sa konzistentne a dôsledne aplikujú.“

Jednoduchšie pravidlá, viac malých a stredných podnikov?

Jednou zo zavedených zmien je, že držitelia výskumných grantov nebudú musieť viesť paralelný účtovný systém keď budú žiadať vrátenie prostriedkov za personál pracujúci na projektoch FP7. Navyše viac nebudú musieť platiť za overenie ich nákladov. Majitelia malých a stredných podnikov bez formálne stanovených platov tak budú môcť dostať späť preplatky za svoju prácu na výskumných projektoch pomocou celoplošne stanovených platieb. Existujúce pravidlá im pritom predtým znemožňovali nahlásiť čas, ktorý strávili pri FP7.

Nové opatrenie má preto prilákať viac malých a stredných podnikov do programu. Tieto v súčasnosti tvoria len 14,7 percenta účastníkov v oblastiach, do ktorých sa môžu zapojiť, uviedla Geoghegan- Quinn. „Chceme prilákať ešte viac a lepších účastníkov, vrátane dynamických malých podnikov, ktoré si nevedia poradiť s tým, že sú zavalení byrokraciou,“ dodala.

Už v apríli 2010 preto Komisia navrhla, že vo veľkej miere zjednoduší pravidlá financovania v EÚ, vrátane finančnej smernice, ktorou sa riadi celkový rozpočet. To si však bude vyžadovať súhlas Parlamentu a jednotlivých členských štátov Únie. Do konca tohto roku má zároveň Komisia predstaviť legislatívne návhry vo veci ďalšieho programu pre výskum a inovácie. Následne sa budúci rok začnú konzultácie v tejto oblasti.