Eurofondy pomáhajú malým kinám modernizovať

foto: záber z filmu Inglorious Basterds

Malé kiná si často nemôžu dovoliť digitálne zariadenia a tým sa dostávajú do konkurenčnej nevýhody oproti veľkým sieťam. Digitálna premietačka a server totiž stoja približne 75 tisíc eur.  Nová stratégia, ktorá kinám umožní sa uchádzať o finančné prostriedky za účelom digitalizácie, má zároveň európske kiná povzbudiť, aby premietali európske filmy a tak ponúkali širší výber.  Digitalizácia navyše prináša možnosť zlepšiť kapacity na konvertovanie filmov natočených na počiatku dejín kinematografie a zachovať ich pre budúce generácie.

Počet filmov, ktoré sa vyrobia a distribuujú v EÚ ďaleko prevyšujú počet filmov z ostatných krajín. Na podiele trhu sa to však nijak zvlášť neprejavuje. Napríklad v roku 2008 sa do distribúcie v Európskej únii dostalo 167 filmov vyrobených v Spojených štátoch a až 726 filmov z krajín Únie. Napriek tomu, a čiastočne vďaka silnému finančnému postaveniu amerických distribútorov, bol podiel amerických filmov v EÚ 27 približne 65 percent, uvádza Komisia.

Práve umelecky orientované kiná majú v porovnaní s veľkými sieťami tendenciu premietať viac európskych filmov, čo je jeden z dôvodov, prečo Komisia vytvorila stratégiu na ich zachovanie.

„Digitálna revolúcia zmenila spôsob, akým filmový priemysel produkuje, distribuuje a premieta filmy. Tieto zmeny so sebou nesú aj významné príležitosti pre európsku kinematografiu. Digitálna technológia môže znížiť náklady na distribúciu a potenciálne zvýšiť počet a rozmanitosť európskych filmov premietaných po celom svete. Dúfam, že čoskoro budeme môcť uvidieť výhody digitálnej technológie vo všetkých európskych kinách vrátane nezávislých a umeleckých kín, ktoré sú pre jedinečnú európsku sieť kín charakteristické,“ uviedla eurokomisárka pre vzdelávanie a kultúru Androulla Vassiliou.

Na podporu iniciatív v oblasti digitalizácie kín a iných inovatívnych projektov poskytla Komisia od roku 2007 už 25 miliónov eur z programu Media, ktorý sa zameriava na podporu filmového priemyslu. Koncom tohto roku plánuje spustiť novú schému, cez ktorú prispeje ďalšími štyrmi miliónmi eur na digitalizáciu zameranú na kiná, ktoré premietajú prevažne európske filmy.

Podporu na prechod od celuloidového na digitálne premietanie už získali z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) umelecky orientované kiná v regióne Malopoľska, na severe a v strede Portugalska a v jeho regióne Alentejo, ako aj v nemeckom Dolnom Sasku. Prostriedky z ERDF mienia na tento účel použiť aj niektoré francúzske regióny, uvádza Komisia.

V súčasnom rozpočtovom období v období rokov 2007 až 2013 je na program Media vyčlenených až 755 miliónov eur, ktoré slúžia práve na posilnenie konkurencieschopnosti tohto odvetvia.