Európa už pozná najlepšie projekty v oblasti kultúry

zdroj wikimedia commons

Komisia a organizácia Europa Nostra, ktorá združuje asi 250 mimovládnych organizácií, udeľuje Cenu EÚ za kultúrne dedičstvo  (volá sa aj ocenenie Europa Nostra) od roku 2002.

Cena je otvorená pre 37 štátov, ktoré sa zapájajú do európskeho programu Kultúra (členské štáty, kandidátske štáty, Nórsko a Lichtenštajnskom) . Podmienkou účasti je, že projekt musel byť ukončený v priebehu posledných dvoch rokov.

Ocenené môžu byť budovy, alebo súbory budov, priemyselné stavby, kultúrna infraštruktúra (parky, záhrady a pod.), archeologické náleziská či umelecké práce a zbierky.

Každoročne sa dostane do finále najviac 31 projektov, z ktorých vyberie porota podľa štyroch kategórií 6 víťazných. Tento rok sa zapojilo 226 projektov z 38 krajín a 28 z nich sa dostalo do finále.

Víťazmi sa stali budova Averof – škola architektúry v Aténach, vysoká pec v španielskom Sagunto, kostol „Poundstock Gildhouse“ v meste Bude vo Veľkej Británii, štúdia botanických ornamentov na oltári Ara Pacis Augustae v Ríme, služba kultúrnemu dedičstvu pani Paraschivy Kovacs v rumunskom Satu Mare a vzdelávací program v oblasti kultúrnych pamiatok, ktorý vypracovala Nórska kultúrna nadácia.

Všetky víťazné projekty získali odmenu po 10 000 eur.

Zároveň bola v tomto roku po prvý krát udelená aj cena verejnosti na základe internetového hlasovania. Víťazom sa stalo opevnenie v Pamplone v Španielsku.

 „Toto zrekonštruované opevnenie už viac neslúži ako obranná hradba, ale ako miesto stretávania a pre občanov a mesto predstavuje symbol jednoty,“ vyhlásila porota.

Mená víťazov ceny verejnosti a šiestich laureátov hlavnej ceny Európskej únie za kultúrne dedičstvo, resp. ocenenia Europa Nostra budú vyhlásené na slávnostnej ceremónii v Kláštore sv. Hieronýma v Lisabone.

„Počas desiatich rokov sa cena EÚ za kultúrne dedičstvo/ocenenie Europa Nostra stala najprestížnejšou cenou svojho druhu v Európe,“ povedala Androulla Vassiiliouová, eurokomisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mladosť.

„Táto cena sa ukázala ako veľmi účinný prostriedok na zvyšovanie informovanosti tvorcov politík a verejnosti, pokiaľ ide o hodnotu kultúrneho dedičstva pre európsku spoločnosť a hospodárstvo a o našu zodpovednosť za jeho ochranu pre budúce generácie,“ dodala.

Európska komisia považuje kultúrne a kreatívne odvetvia za dôležitú časť ekonomiky, ktorá poskytuje zamestnanie 8,5 mil. občanom EÚ a tvorí až 4,5 % HDP.  

Ceny sú podporované programom Európskej únie Kultúra, v rámci ktorého sa od roku 2007 investovalo 30 miliónov EUR do spolufinancovania projektov v oblasti kultúrneho dedičstva.