Európania nechcú platiť za online obsah

Takmer polovica obyvateľov EÚ by neplatila za audiovizuálny obsah publikovaný na internete. Súčasne, za posledné tri mesiace nakúpilo hudbu alebo video online iba 5 percent respondentov, konštatuje výročná správa Európskej komisie o digitálnej konkurencieschopnosti. Exekutíva ju vydala v auguste.

Štatistické údaje potvrdzujú nezanedbateľnosť online pirátstva a jeho negatívne hospodárske dôsledky na audiovizuálny priemysel. Odhaduje sa, že asi 95 percent hudby a 80 percent filmov sa stiahne nelegálnym spôsobom. V roku 2008 si používatelia internetu vo svete medzi sebou vymenili asi 40 mld. autorským právom chránených súborov nelegálnym spôsobom.

Spotrebiteľské organizácie tvrdia, že miera pirátstva je nižšia, než ako odhaduje priemysel. Na druhej strane, je fakt, že služby založené na komunikácii peer-to-peer sa rozmáhajú po celom svete.

Nové modely predaja digitálneho obsahu

Multimediálny priemysel sa snaží reagovať na pirátstvo vyvíjaním nových modelov predaja online obsahu.

Medzinárodná asociácia fonografického priemyslu (IFPI) odhaduje, že v roku 2008 narástol zisk hudobných spoločností v priemere o 25 percent v porovnaní s rokom 2007. Na druhej strane, v rovnakom období narástla miera predaja o pätinu.

Štatistické ukazovatele narástli najmä pre dosiahnuté výsledky portálov iTunes, Amazon, 7digital alebo Dada. Týmto štyrom službám sa podarilo v období 2007 – 2008 zvýšiť predaj o 24 percent. Pod väčší záujem spotrebiteľov o hudbu v digitálnom formáte sa podpísala najmä väčšia kompatibilita s viacerými zariadeniami. Jediná platforma, ktorá zostala striktne naviazaná na úzky okruh hardvérových produktov, je iTunes od Apple.

Z hľadiska zvyšovania miery predaja má okrem väčšej kompatibility veľký potenciál aj hľadanie nových obchodných modelov. Jedným z nich je napríklad systém, v rámci ktorého si užívateľ predpláca čas, počas ktorého môže pristupovať na server a sťahovať z neho obsah bez dátového obmedzenia.

Predplatenie si neobmedzeného objemu dát oznámil napríklad BSkyB v partnerstve s Universal Music. Zatiaľ ho budú môcť využiť len zákazníci na britskom a írskom trhu. Podobné modely sa testujú aj na trhu v Dánsku, Francúzsku a Švédsku.

Na model neobmedzeného prístupu k hudbe a videám sa pripravujú aj niektorí výrobcovia mobilných telefónov. Napríklad Nokia a Sony Ericsson už začali predávať produkty, ktoré majú hardvérovú a softvérovú výbavu pre takýto spôsob nakupovania multimediálneho obsahu.