Europoslanci kritizujú financovanie ITER, „svätého grálu energie“

Výstavba ITER na juhu Francúzska. Zdroj: ITER Organization

Rastúce náklady, zdržania a nedôsledný rozpočtový a finančný manažment. Takúto kritiku vyslovili v pondelok 4. apríla členovia výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu na adresu Medzinárodného termonukleárneho experimentálneho reaktora (ITER). Rade ITER, ktorá na pokusný projekt jadrovej fúzie v južnom Francúzsku dohliada, vyčítali, že nezverejnila nový akčný plán.

Z týchto dôvodov výbor pre kontrolu rozpočtu odložil udelenie absolutória (odobrenia vyúčtovania) pre ITER za rozpočtový rok 2014.

Výbor tento týždeň hodnotí účty európskych inštitúcií, agentúr EÚ a spoločných podnikov. O absolutóriách, ktoré schváli výbor, rozhoduje Parlament na plenárnom zasadnutí v apríli. Ak výbor účty neodobrí, čo je aj prípad ITER ako spoločného podniku EÚ, dotknuté inštitúcie musia bezodkladne prijať opatrenia. Europarlament si tak uplatňuje svoju kontrolnú funkciu vo vzťahu k európskemu rozpočtu.

Hviezdny projekt

ITER je spoločným projektom EÚ, Číny, Japonska, Južnej Kórey, Spojených štátov, Ruska a Indie. Cieľom experimentu, ktorý jeho stúpenci nazývajú „svätým grálom energie“, je vyrábať energiu z jadrovej fúzie. Súčasné atómové elektrárne fungujú na princípe štiepenia jadra. ITER tvrdí, že bude fungovať na rovnakom princípe ako slnko či hviezdy. Cieľom experimentu je výroba plazmy ako zdroja energie bez emisií a na obrovskej škále.

Práve vznik prvej plazmy sa neustále odsúva. Keď bol projekt oficiálne odštartovaný v roku 2006, plazma mala byť na svete v roku 2016. Neskôr sa termín posunul na rok 2019, dnes sa hovorí o roku 2025. Medzitým sa odhadované náklady na projekt vyšplhali z 5 miliárd na 25 miliárd Eur.

Časopis Science však tvrdí, že celkové náklady ITER je nemožné odhadnúť, pretože jednotliví partneri okrem financií prispievajú aj materiálom a technológiami.

Chýbajúca vízia

EÚ podľa zmluvy na ITER prispieva podielom 45 percent, ostatné štáty po 9 percent. Celkový schválený finančný príspevok EÚ pre fázu výstavby ITER, ktorá bola naplánovaná na roky 2007 – 2020, je 6,6 miliárd Eur.

Poslanci vo výbore pre kontrolu rozpočtu však upozornili, že tento príspevok už bol v praxi navýšený. Poukázali aj na to, že projektu chýba vízia. Akčný plán s detailným rozsahom projektu, harmonogramom a nákladmi mala Rada ITER schváliť v júni 2015. Najnovší termín je jún 2016.