Parkovacie miesto nájde vaše auto. Načrtla sa budúcnosť európskej dopravy

inteligentná doprava, autonómne vozidlá

(zdroj: Dun.can/Flickr)

Európska komisia predstavila dlho očakávanú stratégiu pre inteligentné dopravné systémy (COM(2016) 766 final). Doprava sa vďaka nej má stať bezpečnejšia, efektívnejšia a udržateľnejšia.

Znečistenie a upchaté cesty spôsobujú Európe zbytočné straty. Zároveň má ale automatizácia dopravy veľký hospodársky potenciál. „Keďže milióny pracovných miest priamo alebo nepriamo závisia od automobilového a dopravného priemyslu, je nevyhnutné, aby sa sektoru vytvorili podmienky pre zachovanie pozície svetového lídra,“ nabádajú tvorcovia nového dokumentu.

C-ITS

V mnohých ohľadoch už o dnešných autách môžeme hovoriť ako pripojených vozidlách.

Po novom by sa do výbavy nielen luxusných áut mali dostať sofistikované systémy na hľadanie parkovacieho miesta a na ochranu chodcov a cyklistov.

Internetové pripojenie v autách by sa v budúcnosti malo starať o nižšiu spotrebu pohonných hmôt. Autá budú ale komunikovať aj medzi sebou, prípadne priamo s dopravnou infraštruktúrou.

Vytvoria sa tak kooperatívne inteligentné dopravné systémy. Sú známe pod skratkou C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems) a práve ony prestavujú budúcnosť odvetvia.

Systémy C-ITS sú praktickou ukážkou internetu vecí. Na to, aby sa umožnilo ich nasadenie, je potrebné vyriešiť interoperabilitu, zabezpečiť široké internetové pripojenie a koordinovať aktivity na nadnárodnej úrovni.

Realitou by sa C-ITS mohli stať už v roku 2019, zhruba v čase spustenia prevádzky mobilných sietí 5. generácie. Dovtedy sa sformuje niekoľko pracovných skupín a počnúc nasledujúcim rokom začnú práce na vhodnom regulačnom prostredí.

Oznámenie o inteligentných dopravných systémoch úzko súvisí s ďalšími strategickými dokumentmi. Patrí medzi ne budovanie jednotného digitálneho trhu, agenda pre rast a zamestnanosť či nedávno zverejnená stratégia pre nízkoemisnú mobilitu.

Každé nové auto má byť inteligentné

Komisia už dokonca pripravila zoznam služieb, ktoré majú inteligentné dopravné systémy poskytovať. V prvej kategórii sa nachádzajú služby, ktoré by mali byť dostupné už na štarte v roku 2019. Sú to rôzne varovania o prekážkach na ceste, o poveternostných podmienkach či signalizácia prichádzajúceho vozidla záchrannej služby.

V druhej fáze majú pribudnúť adaptívne navigačné systémy, spomínané informácie o parkovaní a ochrana chodcov. Na rozvíjanie týchto služieb bude možné využiť tiež prostriedky z rámcového programu na podporu vedy a výskumu Horizont 2020.

Budúcnosť je autonómna

Autonómne vozidlá sa by sa v budúcnosti mali stať rozšírenou záležitosťou. Majú na to niekoľko dobrých predpokladov. Už teraz sa asi polovica firiem v Silicon Valley zaujíma o autonómnu dopravu.

Tým hlavným predpokladom pre jej rozšírenie je však ochrana ľudských životov. Európa sa dostala do bodu, kedy napriek technologickému pokroku počet obetí na cestách neklesá.

Odznelo to aj nedávnom školení pre novinárov Transport Digitalisation v Bruseli, ktoré zorganizovalo generálne riaditeľstvo pre dopravu (DG MOVE). „Na európskych cestách každý deň strácame 70 životov,“ upozornila eurokomisárka pre dopravu Violeta Bulcová, „vyvinuli sme enormnú snahu na zníženie tohto čísla, no s existujúcimi nástrojmi sa nám to nedarí.“

Okrem toho sa na podujatí v Bruseli hovorilo o tom, že v súvislosti s nástupom autonómnych vozidiel bude potrebné vyriešiť množstvo ďalších otázok. Klasickým príkladom je už dnes dilema o tom, kto nesie zodpovednosť v prípade zrážky s autonómnym vozidlom, prípadne to, ako sa bude riešiť stret dvoch počítačom riadených strojov.

Ďalšou komplikovanou oblasťou je kybernetická bezpečnosť, ktorá sa aj podľa EK stáva čoraz viac politickou záležitosťou. Dopravu budúcnosti tiež ovplyvní boj s dekarbonizáciou a dohoda COP21.