Európske granty nás dostávajú na kultúrnu mapu

Zdroj: TASR

V novom programovacom období (2014-2020) oba programy sfúzujú do spoločného pod názvom Kreatívna Európa, ktorý bude určený pre kultúrnu produkciu všetkého druhu. Integrovaný prístup má podporiť potenciál, ktorý európske inštitúcie vidia v kreatívnej ekonomike.

Kultúrny kontaktný bod (KKB), ktorý na Slovensku poskytuje poradenstvo a podporu pre žiadateľov o príspevok z komunitárneho programu „Kultúra“ pripravil výpočet slovenských podporených projektov.

Ako upozorňuje riaditeľka KKB Zuzana Duchová „komplikovanou otázkou ostáva vyčíslenie vplyvu, ktorý majú tieto projekty na slovenskú kultúru, či ekonomiku.“

„Granty na kooperačné projekty sa delia medzi všetkých zúčastnených partnerov, takže presné údaje o sumách, ktoré ostali na Slovensku  nie sú dostupné. Významný prínos týchto aktivít nespočíva iba vo finančnom rozmere. Dôležitým je zapájanie Slovenska do medzinárodného kultúrneho dialógu a naša propagácia na medzinárodnej scéne“, vysvetľuje Duchová.  

V poslednej výzve pre menšie organizácie v úlohe vedúceho partnera projektu uspela len jedna slovenská organizácia Asociácia Divadelná Nitra. Ich medzinárodný projekt „Paralelné životy“ má šiestimi dokumentárnymi divadelnými inscenáciami priblížiť materiálny archívov tajných polícií operujúcich v bývalom sovietskom bloku.

Inscenácia budú formou festivalu uvedené vo všetkých zúčastnených krajinách. Vznikne tiež dokumentárny film a publikácia. Celkový rozpočet viacročného projektu je viac ako 168 tisíc eur.

Slovenské subjekty sa podieľajú na celej škále projektov financovaných z komunitárneho programu "Kultúra" v úlohe partnerov. Projekty sa týkajú dobrovoľníctva v oblasti pamiatkovej tvorby, hudby, divadla, výtvarného umenia, literatúry a aktivizmu.

Aktuálne projekty so slovenskou účasťou:

Close-up: kreatívne nástroje novej kritiky

Vytvorenie platformy pre networking, vzdelávanie a umeleckú výmenu s cieľovým zameraním na umeleckú kritiku.

Slovenským spoluorganizátorom je ARTTODAY. Koordinátorom je Akademie Výtvarných Umení  z Českej republiky.

Rivers of Europe

Projekt sa snaží preskúmať prepojenie medzi geografickými jednotkami, najmä riekami spájajúcimi rôzne štáty, a kultúrou Európy.

Slovenským spoluorganizátorom je Meteorit Festival. Koordinátorom je Pro Progressione Tanácsadó Betéti Társaság z Maďarska.

We curate

Projekt sa venuje novému prístupu k interakcii umenia s divákmi a angažovaniu publika v kontexte nového konceptu občianstva a meniacej sa úlohy umenia v spoločnosti.

Slovenským spoluorganizátorom je SPACE. Koordinátorom projektu je Leiden University Centre for Arts in Society v Holandsku.  

Súkromný nacionalizmus

Séria podujatí v rámci projektu sa venuje téme nacionalizmu zo špecifickej stredoeurópskej perspektívy cez nástroje výtvarného umenia.

Slovenským spoluorganizátorom je Kassákovo centrum intermediálnej kreativity, „K2IC”. Koordinátorom projektu je Közelítés Művészeti Egyesület / Approach Art Association z Maďarska.

EL SISTEMA EUROPEAN DEVELOPMENT PROGRAMME

Cieľom projketu je šírenie programov „El Sistema“ (prístup bezplatného hudobného vzdelávania pre každé dieťa) vo východnej a juhovýchodnej Európe.

Slovenským spoluorganizátorom je Project forum. Koordinátorom projektu je Verein zur Förderung des aktiven Musizierens z Rakúska

Angažovanie dobrovoľníkov v oblasti európskeho dedičstva

Projekt je zameraný na kultúrnu výmenu medzi východom a západom a na angažovanie lokálnych dobrovoľníkov v rôznych aspektoch kultúrneho dedičstva.

Slovenským spoluorganizátorom je Ipeľ-Eko spol. s r.o.. Koordinátorom projektu je Grampus Heritage & Training Limited z Veľkej Británie.