Európska platforma na podporu kreatívneho priemyslu hľadá nových členov

zdroj: Európska komisia

Európska únia chce naplno zúžitkovať potenciál kreatívneho priemyslu, preto vytvorilo v decembri 2011 Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre podnikanie a priemysel „European Creative Industries Alliance (ECIA)“.

V rámci ECIA vznikla platforma (Policy Learning Platform), ktorá by mala spájať regionálnych a národných tvorcov verejných politík, ktorí pôsobia v sektore kreatívneho priemyslu. Platforma má mať koordinačnú funkciu.

ECIA v súčasnosti hľadá vhodných kandidátov pre platformu. Prihlášky je možné posielať do 17. apríla 2012.

ECIA spája odborníkov z verejnej politiky, ako aj priemyslu. Tvorí ju 28 partnerských organizácií z 12 krajín. Spolupráca naprieč EÚ v tomto odvetví má maximalizovať európske expertné kapacity.

Medzi základné ciele Policy learning Platform patria podpora politického dialógu o aktuálnych nástrojoch EÚ (napríklad štrukturálnych fondov EÚ) na podporu kreatívneho priemyslu, vyhotovenie konkrétnych plánov pre budúce aktivity, vytvorenie nadnárodnej spolupráce pri formovaní politík, či informovanie malých a stredných podnikov o existujúcich a nových opatreniach.

Kreatívny priemysel tvoria vysoko inovatívne spoločnosti s vysokým ekonomickým potenciálom. Ide o jeden z najdynamickejších sektorov v Európe. V súčasnosti tvorí asi 3 % z európskeho HDP a zamestnáva približne 6,7 miliónu ľudí v EÚ.

Zároveň pôsobí prostredníctvom vedľajších účinkov aj na ďalšie sektory. EÚ chce prostredníctvom kreatívneho priemyslu rozvíjať svoje inovatívne, kohézne a zelené politiky.

ECIA disponuje rozpočtom vo výške 7,5 mil. eur. Očakáva sa však, že prostredníctvom pákového efektu bude EÚ vynakladať na kreatívny priemysel až 100 mil. eur ročne.