Európska podpora vedy a výskumu zaznamenávala rekordy

(zdroj: Domenico Salvagnin/Flickr)

Prestavitelia EÚ sa ešte raz obzreli za predchádzajúcim rámcovým programom pre vedu a výskum (7. Framework Programme/FP7). Na základe ex-post hodnotenia nezávislej skupiny odborníkov na najvyššej úrovni označila Európska komisia svoj program vedeckých grantov za „mimoriadne atraktívny“ pre súkromný sektor.

„Medzinárodní odborníci potvrdili, že naše investície do výskumu a inovácie podporujú vedu na svetovej úrovni a zvyšujú blahobyt našich občanov. Teraz využívame získané skúsenosti na ďalšie zlepšovanie programu Horizont 2020,“ tvrdí komisár EÚ pre výskum, vedu a inováciu Carlos Moedas.

Hodnotenie, ktoré Komisia zverejnila včera, vyzdvihuje 7. rámcový program ako efektívny nástroj zvyšovania európskej konkurencieschopnosti. Vo viacerých oblastiach sa dosahovali rekordné výsledky. O príspevky sa uchádzal doteraz najväčší počet projektov a účastníkov. Minimálne polovica podporených aktivít stále prebieha. Vďaka európskym peniazom vzniklo 170 tisíc nových publikácií a 1700 patentov.

Až 7 % všetkých výdavkov na vedu a výskum prieniesol práve 7. rámcový program. Pomol k rozvoju inovačnej medicíny alebo pri výskume vodíkových palivových článkov. Nezanedbateľný bude však aj ekonomický efekt nových technológií.

Investícia 55 miliárd do inovatívnych projektov sa údajne v nasledujúcich 25 rokoch podpíše pod hospodársky rast 500 miliárd eur a v akademickej sfére ročne zamestná 130 tisíc ľudí . Popri tom vznikne každoročne ďalších 160 tisíc pracovných miest.

Komisia dodáva, že nadobudnuté skúsenosti jej pomohli maximalizovať dosah investícií, skvalitniť administratívne postupy, zvýšit flexibilitu financovia a integrovať rôzne časti programu v Horizonte 2020. Do roku 2020 bude mať Horizont k dispozícii 77 miliárd eur.

Odborná skupina, ktorá podporu vedy hodnotila, vyhlásila, že vďaka FP7 má Junckerova Komisia šancu napĺnať svoje priority. Program prispel k pokroku pri ochrane prírody a zdravia občanov, v energetike, v oblasti jednotného digitálneho trhu i v bezpečnosti. Bol to globálny program s účastníkmi zo 170 krajín sveta, ktorý pokryl všetky ciele trvalo udržateľného rozvoja.