Európska rada pre výskum udelila 540 miliónový grant 231 vedcom

TASR

Európska rada pre výskum (ERC) dnes oznámila, že pre 231 špičkových výskumníkov v Európe uvoľní prostriedky tzv. Pokročilých grantov. Financovanie v celkovej hodnote 540 miliónov eur je určené na realizáciu najkreatívnejších nápadov s veľkým vplyvom nielen na vedu, ale aj na spoločnosť a hospodárstvo.

Finančnú podporu ERC využijú univerzity a výskumné centrá 20 krajín tvz. Európskeho výskumného priestoru. Najúspešnejšími boli vedci z Nemecka a Veľkej Británie. Z krajín Vyšehradskej štvorky sa grant podarilo získať len Maďarsku, a to pre 3 projekty.

Granty sú súčasťou jedného z pilierov európskeho grantového programu pre vedu a inovácie, Horizont 2020, pod názvom Excelentná veda. Okrem iného umožnia vytvorenie ďalších, približne 2 000 pracovných miest prevažne výskumného charakteru.

Rôznorodosť inovatívneho výskumu

Nové projekty, ktoré grant podporí, pokrývajú všetky oblasti vedy, od technológií, cez energeticky účinné chladenie, až k pochopeniu regenerácie ľudských končatín, či odolnosti firiem, využívajúcich sociálne a obchodné siete v čase krízy.

2,32 milióna eur získal na svoj 5-ročný projekt aj rakúsky Výskumný inštitút molekulárnej patológie, ktorý bude skúmať evolučnú históriu, počas ktorej cicavce prichádzali o časti svojej regeneračnej kapacity.

Litovská Vilnius University bude v rovnakom období za 2,5 miliónov eur študovať procesy, vznikajúce pri manipulácií DNA. Wageningen University v Holandsku bude pracovať na vývoji nových diagnostických nástrojov na štúdium zemskej klímy.

Európa chce financovanie ešte zvyšovať

Z viac ako 2 400 výskumných projektov, ktoré skúšali Pokročilé granty od ERC získať, bolo ale úspešných len 9,6 percent žiadostí. „Pevne veríme, že plánované zvyšovanie rozpočtu pre ERC bude zodpovedať množstvu talentov a nápadov, ktoré Európa hostí a priťahuje,“ uviedol prezident ERC, profesor Jean-Pierre Bourguignon.

Čítajte viac: Eurostat: Slovensko dalo na vedu a výskum 0,83 % HDP

Ročný rozpočet 1,8 miliardy eur, ktorým v roku 2017 ERC disponuje, tvorí približne 1 percento celkových výdavkov na výskum v Európskej únii. Cieľom EÚ v Stratégií 2020 je, aby krajiny Únie na vedu a výskum vynakladali v priemere 3 percentá HDP. Posledné štatistiky ukazujú, že európsky priemer sa pohybuje tesne nad úrovňou 2 percent HDP.