Európska robotika na vzostupe

Európska komisia sa rozhodla zdvojnásobiť rozpočet na výskum a vývoj robotov. Znamená to, že do roku 2010 investuje do sektora sumu 400 mil. eur. Vynaložené prostriedky sú tzv. R&D investíciami, ktorých cieľom je podpora inovácií vo vede a výskume. Pochádzajú z rozpočtu 7. Rámcového programu (FP7).

Členské krajiny sú ako celok už dnes druhou svetovou mocnosťou robotiky. Každého tretieho robota vo svete vyrobila niektorá z európskych firiem. Rebríček investícií bol v roku 2007 nasledovný:

  • Južná Kórea – 250 mil. eur (program ATP),
  • Európa – 100 mil. eur (program FP7),
  • USA – 15 mil. eur (program NSF),
  • Japonsko – 11,5 mil. eur (program METI).

Medzinárodná robotická federácia (IFR) odhaduje, že sektor dosahuje v súčasnosti hodnotu 4 mld. eur a do roku 2010 jeho cena narastie o 4,2%. Podľa údajov IFR bolo v roku 2006 v priemyselnej výrobe umiestnených 40 tis. robotov, do roku 2010 by ich malo byť už 75 tis.

Automatizované roboty majú okrem zlepšenia technologických postupov prispieť aj k znižovaniu závislosti Európy na dodávkach niektorých kľúčových tovarov zo zahraničia. Napríklad pneumatiky sú pre priemysel nevyhnutným artiklom, avšak pri súčasnej cene pracovnej sily v Európe nie je ekonomické vyrábať ich doma a preto sa musia dovážať. Roboty majú znížiť medzinárodný obchodný deficit aj v prípade nákupu iných kritických komodít.

Robotiku pokladá za „príležitosť pre automatizáciu priemyslu v Európe“ aj komisárka Viviane Redingová. Podľa nej nie je potrebné dosiahnuť len svetové prvenstvo vo výrobe robotov, ale aj rásť smerom k väčšej pridanej hodnote automatizovanej priemyselnej výroby.